Zoomgruppen för självreglering

Här & Just Nu – är en gruppträff online

Resonans för en närvaro som stärker din förmåga att ta in fler signaler för trygghet.

Det här är för dig som söker att fungera bättre i vardagen efter långvarig eller plötsligt stress i livet. Här upptäcker kroppen som en trygg plats att leva och öppnar själv för expansion i andning och livsrytm efter egen förmåga.

I den här gruppen träffas vi för att:

– lära mer om nervsystemet och hur vi förhåller oss till vår perception, våra inre och yttre impulser.

– verktyg för att självreglera och på sikt nå en vaken alerthet, lugna och en trygg anknytning

– upplevelsen av vad medreglering är

– uppmärksamhets övning i lekfullhet för närvaro och personlig utveckling

 

Deltagare berättar:

”Jag får hjälp att uppmärksamma och
förstärka det som känns ok hos mig.”

 

 

 

Välkommen till Zoomgruppen

– live på måndag 20:00 samt tisdag 16:00
Boka din plats här: www.boka.se/mona