Är du säker nog, för att kunna uppleva trygghet och gemenskap?

En känslig person som har en god kontakt med sitt varningssystem upptäcker med en gång nä en människa försöker vara trevlig och snäll men styrs av rädsla och ångest bakom. Att försöka vara snäll och trevlig hela tiden är också en traumareaktion, ett överlevnadsläge (foga/fjäska) där vi undermedvetet gör allt för att behaga den vi möter för att slippa undan fara. Vad är det som händer när vi lever ett liv utan att kunna stå upp för oss själva. Ett liv på flykt från oss själv. En vardag där andras ord och handling är så bra att våra egna tankar inte har någon överordnad betydelse. Hur hittar vi något av oss själva att hålla fast vid?
Vi som bär eller burit på trauma vet att det här med att vara trevlig inte är ett medvetet val. Dessa handlingar kommer helt naturligt när nervsystemet inte längre upplever hot och fara. Kroppen kan bli en resurs för att uppleva säkerhet. Olika övningar kan bidra till att vi känner oss säkrare. Stabilitet kan ge säkerhet. Säkerhet är också beroende att att ha någonstans att bo och att ha vatten samt mat på bordet. Det kan också vara att inte längre känna sig förföljd av Försäkringskassan…
För mig behövdes kunskap, att bli medveten om hur jag fungerar och varför jag upplever att jag inte fungerar. Det gav mig ledtrådar till att göra nödvändiga förändringar inifrån och ut. När jag kan inkludera trauma som en del i min vardag så kan jag börja se på vad som finns bakom dessa överlevnadsmönster. Vem är jag då som person. Och hur kan jag relatera till mig själv, först och främst, det som finns bakom mina trauman.
 
Visst är det spännande att lära sig mer om vad som styr oss under ytan?
 
Att bli medveten om hur vi fungerar gör också att vi kan börja fundera på hur vi ska samla kraft till att göra nödvändiga förändringar inifrån och ut.
Tider för personlig session och kurser bokas här.