Psoas – var och vad

Var finns Psoas?
Psoasen14

Psoas ligger bakom magen, djupt inne i kroppen, vid mittlinjen fäster den till ryggraden.

Vad gör Psoas?

 • påverkar alla aspekter av hälsa och välbefinnande.
 • muskeln anses spegla din nuvarande självinsikt, kallas därför för själens boning.
 • styr hur du dagligen använder kroppen.
 • tar hänsyn till skador och obalanser och kompenserar för att hålla ditt välbefinnande levande.

En frisk dynamisk Psoas ger dig ett kraftfullt uttryck för balans och lyhördhet i dina funktioner.

En ökad medvetenhet och kännedom om dina Psoas hjälper till att eliminera spänningar och en otalig mängd av onödiga kompensationer. En funktionell Psoas behövs för att återhämta sig från bland annat:

 • Långvariga ryggsmärtor och spänningar högre upp i ryggen
 • Ischias
 • överdriven menstruation
 • kramper, spänningar i kring höftlederna
 • smärta i ljumskarna
 • skolios
 • knä, hals och käk-spänningar
 • problem med urinblåsan
 • matsmältings problem
 • koncentrations svårigheter
 • tinnitus
 • stelhet i käkleder, spänningar i ansiktet

När dina Psoas muskler är fria från spänningar och stress upplever du:

 • en vardag utan obehag
 • fria och lätta rörelser
 • ökad stabiliet och balans
 • ökad vitalitet
 • lugnare nerver
 • ökad matsmältning
 • ökad cirkulation
 • ökad somatisk och emotionell medvetenhet

Psoas sträcker sig från solar plexus till lårets insida.

Den enda muskeln som fäster i ryggraden och på benet. Den gör att benet svänger fritt och kan gå. Likt ett stödjande gummiband till ryggraden och en hylla av muskler för alla bukens organ, påverkar din psoas: skelettets balans utifrån bäckenets vinkel, rörlighet, flexibilitet, rörelseomfång, ledrörlighet, organen, andningen, cirkulationen, immunförsvaret, nervsystemets balans, känslomässig stabilitet, en naturlig födsel och en hel del annat.

Som en spegling av din hur dina primitiva reflexer agerar, visar även Psoas din trygghetskänsla. Det är en instinktiv och känslomässigt lyhörd muskel.

Välkommen att hitta dina Psoas, för en upplevelse av lugn, ökad personlig integritet och självkänsla.

Ryttare kan ge sin hästen större närvaro, balans och harmoni genom sin kropp och känsla.