Självreglering vid olika former av ADHD

ADHD kallas för funktionsnedsättning. Vissa kallar det sjukdom andra ett livsstilsproblem.  Det påverkar förmågan att koncentrera sig och att styra och kontrollera sitt beteende. En av de snabbast växande diagnoserna hos barn och även vanlig bland vuxna. Oavsett ålder så behöver det inte vara en livslångt problem.

Fungerande självreglering av nervsystemet är nödvändig för att ta kontroll över impulserna, något som en person med ADHD behöver hjälp med för att klara av att leva med sunda relationer och hälsa. Kunskap om hur vi påverkas av tidig stress är även intressant för vuxna då deras problem började med primitiva reflexer redan i tidig ålder.

Rytmisk Rörelseträning i kombination med S.E (kroppsbaserad traumahantering) ger möjligheten både för barn och vuxna att må bättre utan mediciner. En vanlig svårighet är att du

  • lätt blir störd av att vara i röriga eller stökiga miljöer
  • svårt att komma igång med vissa uppgifter om de inte känns motiverande
  • det är svårt att bli klar med det du håller på med

Önskar du mer kontroll över:

  • uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet
  • uppmärksamhet och koncentration
  • överaktivitet och impulsivitet
  • utveckling av koordination, samordning av rörelser

När de primitiva reflexerna fortfarande är aktiva och stressreaktionerna ligger på och styr kan inte den logiska delen av hjärnan fungera optimalt. Detta påverkar även sömnen, ger låg självkänsla och olika former av psykisk ohälsa som ångest, depression och ätstörningar. Det är också vanligt med dyslexi eller andra inlärningssvårigheter. En del har samtidigt autistiska drag eller ett autismspektrumtillstånd. 

 

Självregleirng

Bekanta dig med ordet, självreglering. Det innebär att genom rörelser, tajming och titrering lära sig skilja på försvarsreaktioner och personlighet. Bromsa impulsernas intensitet. Hitta en inre rytm. Lära att ta sunda val som hjälper till en starkare självkänsla och bättre hälsa på sikt.

Här lär du dig känna din personlighet, reglera ditt temperament genom rytm, komma i kontakt med dina egenskaper, ändra de värderingar som inte gagnar dig längre och se dina intressen. Diagnosen du fått är en beskrivning av de symtom du har, inte vem du är. Din personlighet kan vara komplex men är inte en funktionsvariation eller funktionsnedsättning.

 

Sessioner via Skype, Whats Up, Messenger

Guidade sessioner baserade på dina reaktioner, anpassade din dagsform. Du lär dig skilja på trygghet/otrygghet. Du lär dig använda nya tillgångar. Känna andra gränser. Se vad som finns under den stress som idag hindrar dig.

 

Ökad förståelse och acceptans

Både förståelse och acceptans är bra att känna till men för många är det två ord som i sig själva inte ger dig lättnad.

  • Här får du lära känna att kroppen behöver få vara med för att du ska trivas i livet.
  • Här får du lära att dig att använda rörelser för att styra eller kontrollera ditt beteende, för att lösa upp missförstånd och frustration i relation ditt eget agerande och till andra människor.
  • Här får du börja relatera till tiden genom din egen rytm.

Det är viktigt för din egen utveckling att känna till hur hjärnan fungerar vid stress, varför vissa saker blir svårare. Ju bättre du lär känna dig själv genom rytmen och kroppen desto mer du förstår och accepterar du. Desto lättare kan det bli för dig att förhålla dig till andra människor och deras förväntningar. Det blir också lättare för dig att förklara för andra vad du behöver för att må bra.

 

 

Hitta egna sunda strategier

Om du accepterar dina begränsningar och lär dig navigera utifrån nervsystemets hierarki kan du steg för steg hitta lösningar som tillåter dig att utveckla en sund dialog mellan dina sinnen.  Det kan kännas omöjligt att ändra dig, just nu. Men det är därför som undervisningen baseras på medreglering, så att du har möjlighet att uppfatta en trygghet som skulle vara svår att känna på egen hand. Självregleirng sker i etapper och göra en sak taget är något som du kan lyckas med även om du just nu tycker att det låter svårt.

Här lär vi vad kroppen behöver för att ge dig det stöd som idag fattas för ändra beteendet. Du lär dig att se och välja det som känns bra för stunden, för ditt inre ledarskap och din stabilitet, i stället för det som upplevs smart för stunden. Impulserna leder till situationer där skuld eller skam kan ta över och göra situationen svår att hantera. Genom att du lär dig mer om hur du fungerar och hittar dina egna strategier kan det minska dina skuldkänslor och hjälpa dig att hantera omgivningens krav.

 

 

Dina stressreaktioner hindrar din motivation

Om du på grund av stress och låg motivation har svårt att planera och organisera uppgifter eller aktiviteter kan du bli hjälp av att veta vilka strategier som hjälper dig ut läget. Det gäller även när skjuter ofta upp sådant som du tycker är svårt eller tråkigt, som att städa eller betala räkningar.

Motivation hänger ihop med ett fungerande inre ledarskap. Där du hittar ditt sociala engagemang istället för att att styras av icke-viljestydra överlevnadsreaktioner. Det gäller även att lära varför du ska lära dig kontrollera stunder när du är så motiverad att du går in för det du gör så mycket att det blir svårt att avbryta det du håller på med. Om du har svårt att förhålla dig till tid och att prioritera vilken uppgift du ska göra först kan du ha stor hjälp av att hitta till självreglering, som ger dig kontakt med din inre rytm och klarhet.

Ofta bättre med tiden

Hur stora svårigheter du har i ditt liv kan också ändras med tiden. Ju mer du lär dig om hur du fungerar och hittar egna lösningar för att klara olika situationer, desto lättare kan du få att hantera dina svårigheter. Men vi kan alltid bli bättre genom att få det stöd vi aldrig fick. Genom att lära känna de delar av oss som också vill få komma fram. Det blir då lättare att se och utveckla sina positiva egenskaper som beror på adhd när man är äldre. Då kan det också vara lättare för dig att välja vilka sammanhang du vill vara i.

Om du har adhd brukar överaktiviteten minska med åren. Men även om delar av problemen finns kvar, så är det aldrig försent att få en lycklig barndom genom att bearbeta det som varit dina hinder. Ju mer kunskap, desto lättare brukar livet kunna bli för dig som har adhd.

Välkommen till kursen på nätet för Inre ledarskap!