Störnignar som kan uppstå vid meditation

Meditation som utförs efter konstens alla regler hjälper mot fysiska och psykiska obalanser och sjukdomar och stärker hälsa och välmående på alla plan.

De flesta meditationerna är trygga.  Men en fel utförd meditation kan skada kroppen eller sinnet. En lyckad meditation ger frid och frånvaro av spänningar och oro. En falsk meditation ger rastlöshet, inre konflikt och negativa tankegångar.

I Ayurveda och Tibetansk medicin används meditationen flitigt och där ser och uppmärksammar man olika obalanser som uppstår.  Det är inte lika vanligt i väst, men med de nya och ibland naiva meditations teknikerna, så dyker problemen upp, även här. Traditionell sjukvård har inte mycket att erbjuda som behandling och förståelsen av meditation är begränsad.

Meditation verkar för att öppna det subtila sinnet, mellanrum mellan tankarna med mer luft och eter i sinnet. Med en stor mängd Vata i sinnet så är det lätr att känna sig utspejsad och ojordad. Det kan leda till en Vata obalans, som de flesta meditations störningar är. Därför liknar meditations störning nervsystems åkommor.

Vissa meditationer berövar sinnet och kan leda till speciella erfraneter som färgrika visioner.  Andra meditationer utarmars sömen och ger en drömliknande upplevelse. Det kan vara själsligt berikande upplevelser som höjer Vata till okontrollerbara gränser om de utförs med oförsiktighet.

Det är skillnad på störd Vata med dessa fantasier och onormala energiupplevelser och ett själsligt uppvaknande som medför inre frid.