trauma

Att vara snäll på egen bekostnad är inte alltid ett medvetet val

Ofrivilliga reaktioner och uttryck På engleska kallas våra försvarsreaktioner 4 F: fight, flight, freeze, fawn. De har alla olika uttryck. Vi kan på svenska säga fäkta (kamp) , flykt, frysa och foga eller kanske till och med fjäska? Det två sista, frysa och foga, kan vara värda att se lite närmare på. Vad innebär det …

Att vara snäll på egen bekostnad är inte alltid ett medvetet val Läs mer »

Bottnar min stresskänslighet och utmattning i utvecklingstrauma (och vad är det)?

Vad är utveckligstrauma? Utvecklingstrauma är en term för komplexa traumatiska påfrestningar som sker tidigt i barns liv. Termen indikerar att stressen uppstår före alla delar av minnet är färdigutvecklat och att de kan störa ett barns utveckling. Den värsta situationen för ett barn är att bli utsatt för upprepade skrämmande upplevelser och samtidigt inte få hjälp …

Bottnar min stresskänslighet och utmattning i utvecklingstrauma (och vad är det)? Läs mer »