Inre ledarskap och välmående

Smoveys
Order your smoveys here. Beställ dina ringar här.

 

LEVA OCH LÄRA –  PÅ RETREAT

Din stund att lära mer om självreglering och inre ledarskap. Vi gör hälsa på riktigt i gemenskap med hjälp av Monas Ayurveda och traumahealing, på Hannemo kursgård.
Fördjupning i sunda gränser, navigering genom stressmönster, sunda dagliga rutiner, läkande Ayurvedisk mat med underbara smaker och kryddor som väcker kroppen.

 

Stresshantering på djupet

Din guide mot klarhet och livsenergi. Jag kombinerar två kroppsbaserade traumametoder och Ayurvedisk livsstil i traumahealing.

Somatic Experiencing®

Det här är för dig som söker mer av dig själv genom annat än prat och kognitiv terapi. En kroppsterapi med kunskap om hur nervsystemet och hjärnan funderar och bearbetar händelser som blivit för mycket, skett för snabbt eller plötsligt för dig att hantera.

Övningar för att installera trygghet, jobba med dina stress reaktioner och stärka din inre ledarskap genom kroppens egen rytm och uttryck, resurser och förmåga att knyta an till nuet.

Dessa sessioner handlar vare sig om att återställa minnen eller ändra tankar eller ta fram övertygelser om hur vi känner. Det handlar om att se på de drivande reaktionsmönstren som ligger under dina känslor och att avslöja dina vanliga beteendemönster som hindrar dig från att lära av erfarenheter, vara kreativ och tryggt förankrad i närvaron.

I Somatic Experiencing® är det inte den traumatiska händelsen som orsakade traumat, utan den reaktion som blivit för mycket, skett för snabbt eller plötsligt för kroppen att bearbeta. Dess icke viljestyrda reaktioner hindrar ett flow med sund närvarokänsla och ökar upplevelsen  av en stresskänslighet utöver ditt normala. Det upplevda hotet som finns kvar inom dig är orsaken ett obalanserat nervsystem. Målet är att hjälpa dig att komma åt händelsens kroppsminne, inte historien. Därför behövs inte din historia om vad som hände om du inte vill berätta.

Rytmisk rörelseträning utgår ifrån spädbarnets motoriska utveckling och de primitiva reflexerna som hämmar kroppens motorik och stresstolerans och inlärningsförmåga. Integrering skapar en högfungerande och stresstålig människa. De rörelser vi aldrig gjorde som barn och de låsningar som kommit tillbaka i vuxen ålder hämmar oss. Det är aldrig försent till en konstruktiv förändring och lycklig barndom.

Enkelt förklarat: Jag erbjuder sessioner för guida dig till nya valmöjligheter, där inre trygghet är ett mål. Här lär du mer om inre ledarskap med sunda gränser och hur du kan bearbeta kroppens automatiska reaktioner som träder in vid upplevt hot (stress).

I det undermedvetna styr nervsystemets autonoma gren som triggar försvarsreaktioner vi hot och fara. Det kallas neuroseption. Där vet vi inte varför kroppen reagerar, vi känner bara att det händer.  Dessa reaktioner fungerar i en hierarkisk ordning. Hur snabbt dessa träder in beror på nivån på din stresströskel, något som påverkas av tillgång på inre trygghet, något du byggt upp som barn och känslan av leva med egna sunda gränser.

Som stresskänslig så är det vanligare att leva i immobilisering (frys) eller mobilisering (fight/flight) än att uppleva en trygg gemenskap baserad på social kommunikation eller socialt engagemang, vilket kan kännas helt fel och främmande till en början.

Lära mer om reaktionerna, resurser, bearbetning av lagrade kroppsminnen och integrera det som hindar kroppen från att reagera på tidigare händelser.

 

Läs mer om priser och bokar din tid här. På näthandeln hittar du ringarna som varit till en stor hjälp för att väcka mina innersta coremuskler, ge mig balans och rytm.

Jag kan varmt rekommendera dig att läsa några av mina blogginlägg, ifall du är nyfiken på helhetlig hälsa.