Verklighetens val

Det som hindrar dig från att vara dig, kan komma smygande utan att någon större händelse inträffat eller leva med dig helt från livets tidiga dagar. Och det som hindrar dig från att vara dig, påverkar dig på ett sätt som gör att vardagen känns mindre trygg eller mindre verklig.

Det är inte alltid tydligt, när du passerar din osynliga gräns, där överlevnadsreaktionen tar över från ditt logiska tänkande, distanserar dig från klarheten och det sunda förnuftet. Vad som är tydligare är att alla relationer påverkas; först din relation till dig, sedan din relation till allt annat utanför dig. Som att du inte längre känner dig alert eller utan mer eller mindre än vad som kopplar dig till närvaro. Återkommande mönster med inslag av glömska, förvirring, yrsel, oro eller trötthet. Du kanske känner att du behöver sällskap hela tiden eller att du bara vill vara ensam.

Trauma skapar förändringar som vi själva inte vill ha. Vi får dom ändå. Märker du hur du dagligen använder dig av förklaringar såsom ”ska bara”, ”måste” eller ”kan inte”, utan att reflektera över att du agerar utanför ditt toleransfönster, styrd av dina överlevnads-reaktioner.

Dessa primitiva mönster kan aktiveras utan något större trauma, beroende på om du varit med om överväldigande händelser som barn och att sedan inte bli mött för att återfå en grundtrygghet. För många av oss räcker det med att föräldrarna själva saknar den grundläggande tryggheten.

Traumahealing eller personlig utveckling med traumamedvetenhet , ger oss i bästa fall möjligheten till att välja ett liv som innefattar de förändringar vi behöver ha för att nå en sund självreglering och fungera som i goda relationer och med en stark hälsa. Lägger du här till sunda dagliga rutiner och medveten mathållning baserad på mångtusenårig lära, anpassad till din kropp och dina förutsättningar, så har du alla möjligheter att lyckas få det liv du aldrig haft.

Tänker du att det blir bättre imorgon, för att du flyr eller för att du just nu gör något för att ändra din situation?

När du lär dig mer om traumareaktioner och sundare självreglering så kan du se hur du påverkar din omvärld och bidrar med förändringar som hjälper både dig själv och andra.