När livet inte ger mig det jag behöver

Fråga dig själv: ”Hur är det att vara mig, just nu?”

Genom de svar du får, ser du vilka egna självreglerande verktyg som funkar för dig.
~ Önskar du att känna säkerhet?
~ Önskar du att känna trygghet, själv och tillsammans med andra ?
~ Önskar du att känna motivation och valfrihet?

Vill du få hjälp att se på vad som fattas?

Sund självreglering, bygger på att steg för steg tillföra en medvetenhet om våra riktningar och sinnen, för att stödja stabilitet och tolerans. Det du lär dig här ger dig självkänsla.
Sund självreglering baseras på utforskandet i en precis ordning. Precis som spädbarnet en gång upptäckte sina sinnen genom kroppen, så kan vi uppdatera oss, för att klara av inre och yttre impulser.
Varje steg bidrar med att självkänslan och kroppsuppfattningen, koordinationen och tålamodet stärks. Fattas något av dessa steg steg, så minskar din funktion.

Inre Ledarskap hjälper dig:

• Lär dig fokusera utan att distraheras.
• Se närmare på vad som behövs för att öka energi och koncentration i sittande position.
• Vad som ger avslappning och tillför energi.
• Vad som öppnar för mer tolerans.
• Vad som ger en känsla av energi och kreativitet.
• Vad som stärker det sociala engagemanget.
Inre Ledarskap - Empati utan sunda gränser leder till självdestruktivitet.
Inre Ledarskap – Empati utan sunda gränser leder till självdestruktivitet.

 

Kan du få en inblick i vad som händer genom att ställa dig frågan ”vad känns” istället för ”hur känns det”?

?? Ibland kan denna lilla förändringen ha en stor inverkan. Interoception handlar om att lära sig vad det är som händer inne i kroppen.
?? Att inte veta hur det känns eller bara ha tillgång till det som känns jobbigt är en början på något bättre.
?? Du kan påverka dina svar, genom att ändra dina frågor, din inställning och din kunskap.

Ställ dig frågan: Vad känns just nu?

Behöver du hjälp att komma dig vidare?
Du kan läsa mer om Inre Ledarskap – personliga sessioner i Självreglering via skype med Mona Nygren: www.psoas.se