Helheten i traumahealing

SIBAM är en akronym och ett verktyg som används i Somatic Experiencing. Vi har alla olika kombinationer och här handlar det om att på ett individuellt sätt hitta oss själva och etablera en säker och trygg närvaro genom ett fungerande stöd av kroppskänslan.

Det finns två kopplingar i ett trauma. Underkoppling, är där kontakt saknas, vad som fattas och överkoppling som är enklare att upptäcka, där t ex. ljud kopplas med en händelse som ger en reaktion i kroppen. Har vi för mycket av något så fattas något annat. De element vi ser på finns i SIBAM.

 

S I B A M

SENSATIONS

– kan översätta till sensationer eller förnimmelser (varm, kall, hård, mjuk, expanderande, bubblande, skärande osv.

IMAGES

– kan översättas till bilder, minnen, associationer.

BEHAVIOUR

-kan översättas med agerande, beteenden, reaktioner, rytmer i kroppen. Här kan vi se riktningar, försvar, olika typer av sökande.

AFFECT

– kan översättas till våra grundkänslor:

Äckel/avsmak: Impuls att agera: kväljningar, spotta ut, kräkas.
Känslans funktion: Skydda sig från att få i sig något farligt.

Avsky/förakt : Impuls att agera: få bort, dra sig undan från det som väcker känslan.
Känslans funktion: skydda oss från något som kan skada.

Förvåning/överraskad: Impuls att agera: Stanna upp, tänka efter.
Känslans funktion: Stanna upp, ompröva, omvärdera.
Glädje/kärlek: Impuls att agera: Hålla kvar, fortsätta aktiviteten.
Känslans funktion: Öka det behagliga som ger glädje, vila, avslappning, välbefinnande.
Ilska: Impuls att agera: Attackera verbalt eller fysiskt, försvara.
Känslans funktion: Försvara sig fysiskt och känslomässigt, hindra andra från att attackera mig.
Ledsen/sorg: Impuls att agera: Dra sig undan, gråta, bli passiv, stänga av, grubbla.
Känslans funktion: Skapa eftertanke, bevara det värdefulla.
Nyfikenhet/intresse: Impuls att agera: Närma sig, undersöka, pröva.
Känslans funktion: Närma sig, undersöka något som väcker intresse/känns viktigt/ger välbehag.
Rädsla/oro: Impuls att agera: Undvika, fly undan, söka hjälp, bli passiv.
Känslans funktion: Undvika faror/skador, söka skydd.
Skam: Impuls att agera: Pausa, avbryta det man gör, gömma sig, gå undan.

Känslans funktion: Följa normer/regler, stoppa negativa beteenden.

MEANING

– kan översättas till betydelse, mening, innebörd, insikt, de mentala föreställningar som fanns för att beskydda dig tidigare, något som ändras när du kommer i kontakt med din livskraft under överlevnadsreaktionerna.

Detta kommer du att bekanta dig mer med i ditt personliga traumaarbete under dina S.E sessioner.