Eget arbete med tidiga trauman och dysfunktionella relationer – T12

 

T 12 steg

T står för trauma. 12 steg är vägen vi följer. Onlinegrupp för dig som vill utvecklas i en traumamedveten gemenskap.

 

Just nu utarbetas riktlinjer för T12 gruppen. Här ska det kännas tryggt att vara. Det är för dig som levt med tidiga trauman, har vänner eller familj som är dysfunktionella, för dig som har svårt att bilda sunda varaktiga relationer till andra.

Vi strävar efter tydliga riktlinjer för traumamedvetenhet, hur och vad vi delar samt tydlighet inför vilka uppgifter (steg) som är aktuella varje vecka.

Du deltar gratis och i gruppen råder strikt sekretess. Trauma 12 steg är baserat på AA och NA’s 12 stegs och i tillägg så kommer Polyvagal Teorin och självrelgering våra överlevnadsreaktioner, samt medvetandegörande och stävar efter den stunda gränssättningen att spela stor roll. Här är det dysrelgeringen som ligger i fokus inte missbruket.

Detta här är gruppen för dig som känner att du vill funka bättre som människa.

Online träffar via Zoom.

Har du erfarenhet av 12 steg och är sponsor, ta kontakt. Vi söker erfarna deltagare.

 

 

Vanmakt och hjälplöshet

På ytan verkar den här idén vara en enkel idé för alla överlevande av olika former av trauma. Du känner dig helt hjälplös och överkörd av ditt trauma och dina symtom.

Faktum är att när du blev traumatiserad [vare sig det var av något som händer dig som barn eller avsaknaden av trygghet och att bli mött som barn, ett yttre händelse, sjukdom, sjukhusbesök, övergrepp separation, krig, mobbning, skador, rån, explosioner eller annat … ], var du hjälplös inför en överväldigande händelse.

Oavsett om ditt trauma var nyligen eller för 30 år sedan, känner hjälplöshet inför dina symtom. Du kämpar med frågor som gäller sund gränssättning, kontroll eller behärskning. Du önskar att du kan kontrollera dina symtom. Och när du är ensam, önskar du att du kan gå tillbaka i tiden och på något sätt förhindra eller stoppa din traumatiska upplevelse.

Att tillämpa tolvstegsprogrammet för Anonyma Alkoholister kräver ett tillstånd av maktlöshet som är helt annorlunda än att bli överväldigad av den eller de traumatiska krafterna som krossade din självkänsla och raserade dina gränser,  förändrade dig som mänsklig varelse och din känsla av säkerhet.

I det här fallet medger du att du inte kunde kontrollera vad som hände med dig. Du medger också att du inte kan hantera de symtom du upplever. Du möter en botten i din upplevelse av ditt liv som det är. Så att du kan bli villig till att vidta de åtgärder som föreslås i de återstående stegen.

I huvudsak är skillnaden mellan din erkännande av maktlöshet och hjälplösheten i ditt trauma en vilja att agera. Traumats hjälplöshet är passiv. Maktlöshet i återställningen efter missbruk är aktiv. Detta är en paradox. Du medger att du är maktlös; så att du kan vidta åtgärder.

 

Du behöver inte tro på Gud

för att delta i T12.

 

Andlighet

Kan vara jobbigt. Många traumatiserade har problem med andlighet. Faktum är att du kan ha en eller flera av följande problem med andlig tro och ett högre maktkoncept. Och det är OK.

Var var Gud?
Vad tror jag på nu?
Hur förenar jag en tro på Gud med det som har hänt?
Hur möter jag verkligheten i mitt bräckliga liv?
Hur kan jag lita på Gud igen när jag vet att dåliga saker kan hända mig?
Jag kan inte förlåta min gärningsman
Jag saknar min tro
Varför???
Hur kan jag tro på en högre makt när det finns ondska och grymhet i världen?
Hur ser Gud på lidande i världen?
Vad är meningen med vad som hände?
Jag känner mig inte säker någonstans
Mitt liv känns inte längre förutsägbart
Jag är arg på Gud, är han arg på mig?
Jag känner att Gud övergav mig
Jag känner mig förrådd av Gud
Vad är mitt förhållande till Gud nu?
Jag skäms; Gud vill inte ha mig längre
Jag känner mig smutsig; så jag kan inte komma nära Gud
Jag känner mig distanserad från samhället nu när detta hände
Ingen kommer någonsin att förstå
Har jag fel?
Jag känner så maktlöshet
Vad tror jag på nu?
Hur har jag mening med vad som hände?
Jag förstår inte längre meningen med livet
Var är det värde i mitt lidande?
Min gärningsmän straffades aldrig, vad nu?
Jag förstår inte vad Gud är
Jag känner inte att jag hör hemma någon annanstans
Godhet skyddar inte någon
Hur kan jag tro på en kärleksfull, kraftfull Gud efter det som hände?
Hur löser jag min skuldkänsla med en tro på en högre makt?
Jag känner fortfarande att Gud övergav mig
Det är svårt att tänka på Gud som en kärleksfull far efter vad min egen far gjorde mot mig

Det här är mycket djupa frågor. Du har rätt till denna svåra kamp med idéer relaterade till tro och tro på Gud. Din kamp hindrar dig inte från att arbeta med ett 12-stegs återhämtningsprogram.
Att vara i denna kamp är faktiskt en aspekt av att arbeta med ett 12-stegs program för återhämtning på din PTSD.

Allt som krävs för att arbeta med denna aspekt av ett 12-stegs program är en villighet att möta dessa frågor. Du behöver inte tro på Gud för att börja arbeta med ett program för läkande. Det som behövs är ett öppet sinne och en beslutsamhet att arbeta igenom den andliga begränsningen som uppstår hos traumatiserade. Andlig återhämtning kommer, när du gör dig lugn med en tro på en högre makt (att det finns något större än traumareaktionerna) som styr/styrt dig.

 

 

Moralinventering, karaktärsbrister och brister

Det enklaste sättet för mig att berätta hur du tillämpar idéerna från steg fyra, fem, sex och sju på din PTSD är att berätta vad detta inte är:

Det inkluderar inte alla saker som din gärningsman berättade för att motivera deras beteende.
Det är inte något som du säger att andra menar med dig själv; särskilt de saker som börjar med meningen: ”Problemet med dig är ….”
Det är inte självmissbruk. Det är inte den toxiska skammen som många av er känner.
Det skyller inte på dig själv för din traumatiska upplevelse. Det tar inte ansvar för en annans dåliga beteende.

Med dessa idéer i handen kan säkrare använda AA Big Book, Anonyma alkoholister och AA Twelve Steps and Twelve Traditioner för att följa dessa steg och stödja din återhämtning från PTSD.
(Fritt översatt från http://www.mental-health-today.com/ptsd/12step.htm)

 

Mer info!  http://www.psoas.se/trauma/t12-onlinegrupp-for-personer-med-tidiga-trauman-och-dysfunktionella-realationer/