20 vanliga symtom är 20 anledningar till att lära mer om självreglering och traumahantering

Det kan vara svårt att sätta fingret på vad trauma är och för många är det även otydligt vad det innebär att leva med trauma. Många mår dåligt utan att förstå att det är tidigare erfarenheter som påverkar beteendet och måendet.

Vi kan förneka eller låtsas att det som hänt aldrig inträffat. Det kan också vara så att vi inte själva förstår att vi blir traumatiserade. Vi kanske inte är fullt medvetna om vad det är som hänt på grund av att det är ett beteende som upprepas över en längre tid t ex. att ha en mor som är aktiverad av sin frysreaktion och inte klarar av att möta sitt barn på den känslomässiga nivån som behövs för barnets egen utveckling av trygghet.

Även om det inte finns några minnena av vad som hänt eller hur påverkats så kan det finnas uppenbara symtom, väl synliga i vardagen.

Traumat sitter inte i huvudet, utan är en kvarbliven reaktion på något som vi inte kunnat försvara oss inför. Det påverkar tankarna och kan medföra att reaktioner repeteras om och om igen och tillför mer stress till hela systemet, tills att själva traumareaktionen är reparerad och en känsla av trygghet finns.

20 symtom där självreglering och traumahantering kan hjälpa dig att hitta trygghet och klara vardagen

 • Beroedeframkallande beteenden – Här söker vi ett sätt att reglera den stress som finns inuti genom droger, alkohol, sex, shopping, spel. Ett sätt att hantera svåra känslor och dämpa de reaktioner som traumat orsakar genom att göra annat istället.
 • Oförmåga att tolerera konflikter –
 • En oförmåga att tolerera konflikter med andra – rädsla för konflikt, flykt från konflikt, undvika konflikter, upprätthålla snedvridna uppfattningar om konflikter.  
 • Bristande känslohantering – En oförmåga att tolerera intensiva känslor, föredrar att undvika känslor på något sätt.
 • Övertygande tro – En medfödd tro på att andra är dåliga, värdelösa, utan värde eller betydelse.
 • Svartvitt tänkande – Svartvitt tänkande, allt eller ingenting tänande, även fast den här inställningen slutar med att skada dig.
 • Självmordstankar – Kroniska och upprepade självmordstankar och känslor.
 • Oorganiserad anknytning – Anknytningsmönster som får dig att – ha en mängd korta men intensiva relationer, vägrar att ha några relationer, dysfunktionella relationer, frekventa hat/kärleks relationer.
 • Dissociation – Dissociation, vara utspejsad, tappa tidsbegrepp och/eller tidsuppfattning, har svårt att hålla ihop dig själv.
 • Ätstörningar – Ätstörningar – anorexi, bulimi, fetma etc.
 • Förvriden bild av din självkänsla – Tar på dig olämpligt ansvar eller ursäktar dig för allting
 • Medbereonde – Olämpliga relationer till faders och moder figurer, även med dysfunktionella eller ohälsosamma människor.
 • Intensiv ångest – Intensiv ångest och upprepade panikattacker.
 • Invaderande tankar – Störande visuella bilder, flashbacks, kroppsminnen / oförklarliga kroppssmärtor eller störande mardrömmar.
 • Depression – Pågående, kronisk depression.
 • Offerroll – Upprepat agerande från en offerroll i dagens relationer.
 • Hjälteroll – Upprepad upptagning av hjälterollen, så även när det är olämpligt.
 • Självskada – Självskada, självförlust, självskada, självförstörelse.
 • Självmordsförsök – Självmordsbeteende, misslyckade försök till självmord.
 • Förövarroll – Tar gärningsmannen roll / visar ilska, aggression i relationer.
 • Intensiv rädsla – Oförklarlig men intensiv rädsla för människor, platser, saker.