Gör något åt din dolda stress

Det finns vissa tydliga signaler från kroppen när du lever med dold stress.

Det är bra att veta lite mer om kroppens mest primitiva stressmönster.  Det kallas fruktan/paralysreflex på svenska. När den är aktiverad, så påverkar det oss på många olika sätt.  Du kan inte välja att slippa detta genom att tänka positiva tankar eller träna hårdare.   Det funkar inte så.

Fruktanparalys reflexen är en reflex som gör att dina höftböjare blir summa och stela.   Det påverkar hela kroppen.  När mönstret aktiveras så strömmar kalcium ut i blodet, för att du ska bli stel.  Det är en försvarsmekanism.  För att kompensera detta så tar kroppen av sitt magnesium för att motverka stelheten.  Det innebär att du får brist på magnesium.

Lär dig släppa din dolda stress, vilket gör att du inte längre behöver överdosera med magnesium.

Några av symtomen på dold stress är:

 • Sömnsvårigheter
 • Trötthet
 • Koncentrations problem -främst närminnet
 • Aggressivitet/vrede
 • Svårt att möta blickar och se andra i ögonen
 • Ögon som stirrar
 • Ler mot andra och visar tänderna (stram överläpp)
 • Säger ”Nej” till mycket eller negativt inställd
 • Upplever att tiden inte räcker till
 • Spända muskler, främst nacke och axlar/ höfter eller käkar
 • Tycker att det är jobbigt i sociala sammanhang, blir lätt trött
 • Påverkas lätt av ljud, ljus, staka dofter eller smaker eller beröringskänslighet
 • Känner att det ibland är jobbigt att prata eller behöva argumentera för din ståndpunkt
 • Blyghet
 • Svårt med omställningar
 • Känner dig fyrkantig och har svårt att ändra den vardag som du i dag har, fast du känner det faktiskt skulle behövas
 • Svårt att vara handlingskraftig när du är själv, behöver någon som ”drar lasset” åt dig för att komma igång
 • Klagar gärna på att det är mörkt ute, att orken tryter. Ser inte morgonljuset förrän solen bländar dig i ögonen

Ett stressmönster som inte aktiveras via våra sinnen, utan genom våra celler.

Vi ser det ofta vid överkänslighet mot vete och gluten och mjölk.
Redan som foster kan du påverkas av denna reflexen. Det händer barn vars mor upplever chock, sorg, tar droger eller mår psykiskt dåligt under sin graviditet.  Reflexen aktiveras även av strålning från trådlösa nätverk, mobiler och surfplattor påverkar.  Det gör att fostret i ett tidigt skede kan stela till och sedan ha svårt att utveckla nästkommande stressmönster, moro refelxen, som är förstadiet till vår fight/flight reflex som vi sedan som vuxen  har för att agera på olika sorters stimuli och stress.   Med rester kvar av mororeflexen så kommer du att uppleva överkänslighet, eftersom dina sinnen hela tiden är aktiverade.  Harald Blomberg nämner reflexerna i sin bok, Rörelser som helar.

 

Tre tips för dig med dold stress:

1. återhämtning i dina höftböjare
2. vilande rörelser
3. en för din kropp balanserad kost

Psoasen ger något annat än vad träning och traditionell yoga/meditation kan ge.  Upplev din smidighet och spänst tillsammans med fokus och glädje -allt utan ansträngning, utan stretching.  Det här handlar om vila genom rörelse -för en härlig sömn, mer energi, glädje och ökad motivation inifrån och ut.