Höstens kurser | Inre Ledarskap med Mona Nygren  

Dessa tre kurser är en serie för dig som vill påbörja ett djupare personligt anpassat traumaarbete, med svenskt material för att hitta din kompass, nya resurser och tillvägagångssätt.

 

INRE LEDARSKAP 1;

SMÅ MJUKA STEG MOT INRE SÄKERHET OCH FÖRANKRANDE STABILITET
(26-27/9)

 

Förståelse för uppbyggnad av kroppen som säker och en trygg plats och frysreaktionens funktion. Om utmaningar i att smälta den inlärda hjälplösheten och att integrera överkänslighets reflexen. Grunden i personligt traumaarbete. Här ser vi närmare på strategier, egenövningar och rörelser.
 

INRE LEDARSKAP 2;

INRE RÖSTEN, KOMMUNIKATION, RESPONSER OCH RESILIENS
(24-25/10)

 

Förståelse för impulsstyrning, rytm och riktningar, förankring, fokus och resurser.
 


INRE LEDARSKAP 3;

NYFIKENHET OCH KROPPSKÄNSLA, KRAFTEN I GRUNDKÄNSLOR, UPPFATTNINGEN OM OMVÄRLDEN UTIFRÅN TRYGGHETSSIGNALER OCH SUNDA GRÄNSER
(28-29/11)

 

Bitarna till helhet i det vuxna jaget. Att se saknade bitar och när det är för mycket av något och för lite av något annat. Känna gränsen och möta den inre elden.
 
Kurserna hålls i dagsretreatformat på Rådmansö. För varje kursdel erhålls material för självstudier och gratis träffar på Safe & Social zoomgruppen (okt-dec).
Lördag, Söndag: kl. 09-18.
Max 6 deltagare. Företräde för dig som redan tagit Inre Ledarskap webbkursen eller personliga sessioner med Mona.
Pris för alla tre: 15 500 kr (500 kr i bokningsavgift. Delbetalning är möjlig). Mat och fika ingår.
Övernattning i stuga 250 kr/n.