Om Mona Nygren

Jag önskar att känna mer trygghet inifrån, att vakna i mina sinnen och att kunna vila.  

Tidiga trauman påverkar livet och det som händer senare är ingen slump

 

Redan ifrån första dagen var fanns extrem stress med i livet, Mona föddes som prematur tvilling på tidigt 70-tal, Gratis utvecklingstrauma på grund av att separation och kuvös med sondmatning under den första tiden, utan kontakt med mina förändrar.

Mjölkersättningen var ingen hälsofrämjare och tidigt i livet plågades Mona av upprepade öron-, näsa- hals problem utan att det fanns någon koppling till tarmhälsa, intolerans eller vitaminbrist.  Som tvilling så ansågs man vara lite annorlunda, så överkänslighet ansågs höra till, sas det.

Dessa symtom eskalerade till halsfluss, halsböld och en märklig blodbristsjukdom följd av felmedicinering i tonåren, som ledde vidare till en komplicerad olyckshändelse.  Där, var det mycket nära slutet. Och början på något nytt. Ännu mer komplicerat.

Chocktrauma och konsekvensen av för många operationer och för starka mediciner

 

Vid 18, upp och lära sig gå igen, med kroppen full av trauma och mediciner, tillbaka till jobbet utan tillräcklig rehab.  Att kämpa för varje steg och rörelse gör livet begränsat. Mona kände och förstod, men ingen vettig hjälp fanns att få. Smärta är en signal om att det är något som inte funkar. Att släcka smärtan innebär inte att kroppen plötsligt funkar.

Att prata om vad som var jobbigt funkade inte när kroppen levde i försvarsberedskap. Att få hjälp av de som varken ser helheten eller förstår trauma var hopplöst! Som alla med trauma, så fick även Mona lära sig leva efter bästa förmåga. Idag är det vanligare att se de som sliter för att orka vardagen. Det har varit hennes livsuppgift, att lära om, lära nytt, lära mer.

Mona tränade sig stark och jobbade på, väl medveten om att engagemanget inte var så starkt som hos många andra. Det var något som hindrade henne från att vara där på riktigt.  En kamp mot begränsningarna fram tills den dagen kroppen sa ifrån, totalt.

 

Intresset för Psoas

 

Mona skaffade en häst när hon inte längre orkade jobba. Det blev räddningen, en häst med problem. Genom hästen lärde Mona om sina egna brister i sitt eget rörelsemönster och började med yoga. Intresset för psoas vaknade. Mona sökte vidare mot ökad kroppskänsla genom kombinationen aktiv vila, rytm och rörelser.  Det öppnade nya dimensioner i yogan och i livet. Tryggheten växte, samtidigt som de positiva sidorna med yogan kom till henne utan ansträngning. En djupare tacksamhet.

Hälsa genom traumakännedom

Monas mål är att låta fler öka sin kunskap om vad trauma är och innebär. Hon anser att det är vår rättighet som människor att få lära oss hur vi kan ta hand om oss, så att vi får leva som de självständiga och värdefulla personer som vi har kapacitet att vara. Utvecklingstrauma, vikarierande stress och känslomässig utmattning, chocktrauma, högkänslighet är något som allt fler behöver förstå, för att samhället ska gå mot en hållbar framtid.

Monas bakgrund

  • kockutbildning med intresse för vegetarisk mat och kryddor som hjälper matsmältningen.
  • yogalärare
  • Ayurvedisk hälsorådgivare
  • Vedic Art lärare
  • Psoas och nervsystemet fördjupning via Liz Koch, Continuum Movement och Yoga främst med Richard Freeman
  • Fem år i läran av de primitiva reflexerna och utbildningen i Rytmisk Rörelseträning hos Harald Blomberg.
  • Treåriga traumaterapi-utbildningen, Somatic Experiencing. SEP med vidare utbildning i Medicinska trauman, Working with children och SOMA Embodiment.

Idag ger Mona kurser, sessioner och behandlingar i kroppsbaserad traumahantering, för en ökad förståelse för kroppens nervsystem, stressmönster och reaktioner.