Om Mona Nygren

Mona Nygren säger, det går att ta kontroll över stress och utmattning, mönster som hängt med sedan barndomen.

Redan ifrån första dagen var Mona belastad med stress. Som överkänslig enäggstvilling med mjölkintolerans blev Mona felmedicinerad i tonåren och råkade sedan ut för en komplicerad olycka. Istället för att leva som kroniskt utmattad och traumatiserad sjukpensionär vid 30, så började Mona med yoga.

Det räcker inte med att curla sig själv, genom att fokusera på godbitarna i livet, när vi lever med lagrad stress. Genom att bryta mönstret slipper vi sitta fast i minnen från det som varit.

Monas intresse för Psoas

Det började med hennes sto Rikkan, som hade problem med psoas. Mona såg själv sina egna brister i hästens rörelsemönster och började med yoga. När yogan inte kunde upplevas som magisk sökte Mona vidare mot ökad Psoaskänsla och kunskap om stressmönster.  Det öppnade nya dimensioner i yogan och i livet. Tryggheten växte, samtidigt som de positiva sidorna med yogan kom till henne utan ansträngning.

På grund av den posttraumatiska stressen, fanns hela tiden vetskapen om att det skulle ta tid att reda ut den stress som uppstått. En traumatiserad människa ska inte underskattas när det kommer till förståelsen för sin egen känslighet och brist på trygghet.

 

Hälsa utan större ansträngning

Efter halva livet med djup utmattning, posttraumatisk stress och upprepad utbrändhet, så finns nu lyckan i att leva och skickligheten i att bemästra hälsan med känsla för våra innersta coremuskler.

Monas mål är att låta fler människor på ett enkelt och ansträngningslöst sätt upptäcka en starkare centrering, bättre balans och mer livskraft oavsett tidigare erfarenheter.

Idag ger Mona kurser, sessioner och behandlingar i kroppsbaserad traumahantering, för en ökad förståelse för kroppens nervsystem, stressmönster och reaktioner.

Stress lagrad i kroppen = trauma

Mona har sedan ungdomen en kockutbildning med intresse för vegetarisk mat och kryddor som hjälper matsmältningen. I tillägg till sina år som yogalärare, där hon också studerat till Ayurvedisk hälsorådgivare.

Yoga har fördjupats med intresset för nervsystemet via de primitiva reflexerna och utbildningen i Rytmisk rörelseträning hos Harald Blomberg. Något som sedan ledde till den treåriga traumaterapi-utbildningen, Somatic Experiencing.