Om bioresonans

För att hjälpa kroppen till balans och självläkning efter utmattning använder Mona en apparat som sänder mjuka sinusvågor utan biverkningar. Rayonex Bioresonans utvecklad av tysken Paul Schmidt. Den äldsta Bioresonansen är solljusets vibrationer.

Mona erbjuder ett paket med 3 balanseringar för dig som vill prova på. Denna provomgång är generellt stärkande för nervsystemet och matsmältningen, och har visat dig ge mycket goda resultat för att hjälpa människor ur stress och utmattning.

Genom olika frekvenser som finns lagrade i apparaten, analyseras och harmonisera hälsan via silvertrådarna som finns i filten som också är kopplad till apparaten. Det finns många faktorer som ingår i helhetlig hälsa. Både inre och yttre. Kost, livsstil och miljö påverkar kroppen, så väl som känslor och tankemönster.

återhämtning-nervsystemochmatsmältning

I bioresonans utgår vi ifrån att allt är energi och har en frekvens. I balans är vibrationerna höga, energin flödar rikligt i våra kroppar. Monas bioresonans utgår ifrån kunskapen i det kinesiska meridiansystemet och erfarenheten av Ayurveda för att se kroppen som en helhet.

Vanliga signaler:

Trötthet, sömnproblem, minskad aptit, stelhet, nedsatt sexlust, koncentrations besvär, smärta, domningar, eksem, allergi, matsmältningsbesvär, förstoppning.

Rayonex är ett mätinstrumentet som används för att undersöka i detalj.  Det finns många faktorer som påverkar oss negativt och visar sig som blockeringar av kroppens egna frekvenser som optimalt ska vara i resonans med frekvenserna utanför oss. BioresonansFigur1

  • Energinivå, vitalitet, polaritet
  • Elektrosmog (mobiler, trådlösa nätverk, master, trådlösa telefoner)
  • Geologisk stress -jordstrålning
  • Syra/ Basbalansen
  • Bakterier, virus, parasiter/ svampangrepp
  • Födoämnen, pollen och djurallergier
  • Vitamin eller mineralbrist
  • Nervsystemet
  • Autoimmuna störningar
  • Störningar i organ eller beteenden

 

Boka din bioresonans genom att klicka på den blå kontakt fliken. Berätta så kort, vad du behöver hjälp med.