Inre Ledarskap – webbkursen

Inre Ledarskap är enkla steg mot en sund självreglering med traumamedvetenhet.

Här kommer du i kontakt med inre och yttre tillgångar för att öka din grundtrygghet och stresstålighet. Här ser du på vad som finns och vad som fattas. 

Fakta:

10 guidade sessioner via webben (skype/zoom/messenger) med Mona Nygren.

 

Speciellt fokus:

Stress och trauma reglering, utifrån en stress som uppstått i tidig utveckling.

 

Språk:

Undervisning sker på Svenska/Norska/Engelska.


Innehåll:

Praktiska övningar utvecklade för att komma ur hjälplöst läge, stabilisera oro/rädsla, lugna irritation. Integrering baserade på kroppens motoriska utvecklingstrappa och reglering i försvarsreaktioner.


Praktiskt:

Kursen utförs sittande på stol framför mobil på stativ eller dator hemma i ditt trygga rum.

Utforska din helhet, din närvaro, dina gränser och din mittlinje för stabilitet.
Förstå mer om dina resurser och reaktioner.
Se närmare på strategier för att tacka stress, söka trygghet och valfrihet med nyfikenhet att utforska närvaro i alla sinnen.

Materialet till kursen ligger i en privat Facebook grupp, där du även har tillgång till videomaterial.


Kunskap: 

Kursmaterialet är utarbetat utifrån Somatic Experiencing, Rytmisk Rörelseträning, SOMA Embodiment (för kunskap om Vagusnerven/social engagment).

Här läser du mer om innehållet, pris och gör din anmälan.

Fundera på innan kursstart

Vad är ditt mål med kursen?

Har du svårt att svara?

Gör din (brist på) målsättning att du stannar kvar i överlevnadsläge, håller dig kvar i försvarsreaktionerna?

Eller för att vända på meningen, är det genom de aktiva försvarsreaktionerna som du har svårt att sätta mål?

Om ditt mål är att kunna sätta mål, – hur kan målsättning ge dig tillgång till en större komfortzon?
Är något av detta, du söker?
  • bli vän med mig själv
  • läka inre sår
  • trivas bättre i kroppen
  • sakta ner tankarna
  • känna att jag går vidare

VAD ÄR INTEGRERING?

Integrering ger oss helheten, det är samspelet mellan huvud och kropp och alla sinnen. Där vi känner en god balans i kroppen och kan röra oss fritt och tryggt, där kroppen stödjer hjärnans högre funktioner och ökar förmågan att fungera optimalt. Ett tillstånd där vi känner trygghet och gemenskap.
  • Vi ska tillsammans se på förutsättningen för trygghet och sunda gränser och frihet i kroppens alla dimensioner.
  • Vi ska se närmare på det sociala engagemanget genom den nyare delen av vagusnerven för att genom val och sunt förnuft slippa vara styrda av stressreaktioner i vardagen.

Nedan följer några ord och begrepp som vi kommer att se närmare på.

MEDREGLERING – ett stöd i att uppleva en möjlighet att expandera din kroppsupplevelse och andning (utan att dra djupa andetag), söka nya gränser och riktningar.

RESURSER – innebär att du har eller får stöd i att uppleva nuet och möjlighet att komma dig vidare. Det kan vara med hjälp av de reaktioner som styr dig oavsett karaktär. Dessa ska du få möjlighet att se lite närmare på och få hjälp med vilka resurser du kan använda dig av för att öppna för din dialog mellan de olika sinnena. Resurser kan vara sensationer, minnen, närhet, tyngd, stöd, föremål som stöttar.

RELATION  – vad är det som händer? Inuti. Utanför.
RYTM – En rytm kan finnas även i en händelse som är oavslutad, så som en rytm styrd av reaktionerna. Det upplevs som att livet har hakat upp sig. Den kan göra dig speedad eller trött. Livsrytmen ska helst svänga och vara flexibel så att vi lever i känslan av flow.

NYFIKENHET 
– med hjälp av nyfikenhet kommer vi vidare, kan börja lokalisera oss genom våra sinnen och upptäcka en tillvaro utanför stressreaktionerna.
Här läser du mer om innehållet, pris och gör din anmälan.
Är du redan anmäld? Välkommen till del 1 Övningar för Integrering