Skiljer du på olika typer av stress?

VARDAGSSTRESS, är den stress du upplever under dagen, när du tappar lite av ditt fokus och din kroppskänsla.
HÖGKÄNSLIGHET uppstår när hela organismen möter en nära döden upplevelse och upplever sista fasen i nervsystemets överlevnads-responser. Det gäller speciellt för foster och nyfödda barn eller bäbisar i livets tidiga skeden. I detta läge finns ingen tillgång till fight/flight eller att söka tröst för att hantera aktiveringen. Kroppens sista utväg för självförsvar är att frysa eller stänga ner och försöka spara på arkiveringen genom att lagra spänning i organen, viscera, huden, ögonen eller ryggraden.


• Intensiva och ständigt närvarande känslomässig och fysisk dysreglering
• Tendenser att vara hyper eller hypo, känslan av att vara ”på” eller ”av” sällan lagom.
• Begränsad stresstålighet
• Benägen att ”sticka ifrån” närvaro i kroppen, fokus eller känslor
• Svårigheter med anknytning och vänskap
• Energistormar, när symtom ökar dramatiskt utan synlig orsak.
• Känslan av att översköljas av intensiva känslor som upplevs outhärdliga
• Svårt att känna att egen energi lagras och känslor har utrymme inombords
• Starka psykosomatiska symtom, ofta problem från magen och andningen.
• Extrem rädsla eller skamkänsla.
• Extrem känslighet i miljöer, ljud, ljus, lukt, balans som upplevs som invaderande, överväldigande.
• Ofta försvagade fysiska symtom som migrän, smärta eller metaboliska problem.
• Symtom som är oregelbundna, förvirrande och förvirrade.

TRAUMA som sorteras under HÖGINTENSIV
(GHIA Global High Intensity Activation)

Fostertrauma, Födseltrauma, Tidiga barndoms trauma,
Anknytnings trauma, Elektriska stötar, blixtnedslag, operationer, nära drunkning, nära kvävning.

Fyra steg för traumabaserad stresshantering

Enligt Bessel van der Kolk, MD och Ruth Buczynski, PhD

Steg 1: Starta med självreglering

Dr. van der Kolk säger att grunden för alla effektiva behandlingar involverar en väg för människor att lära sig att dom kan ändra sina stressmönster.

“Temat själv-reglering behöver vara förelöpare och även en centerpunkt i traumaterapi.”

Tips: Före du läser detta, känn efter, om du på något vis känner dig upprörd.
Övning: Ta 60 andetag och fokusera på din utandning, som kan lugna din högra hjärnhalva. Att sedan gnugga några akupunkter eller göra en PACE kan också hjälpa dig att modulera din stressnivå.

Det finns sätt att reglera ditt inre system. Yoga och Qigong är exempel på detta. Temat själv-reglering behöver komma först och även vara en mittpelare i all behandling av traumatiserade människor. Det är steg 1.

Steg 2: Hjälp till att ta ett steg mot självhävdelse och självinsikt och självkänsla

Grunden är, du är inte ett offer för det som hänt dig. Du kan göra saker för att ändra dina tankar genom att ändra din föreställning om vad som upplevs som skrämmande. Genom att röra på dig, andas medvetet, trycka, gunga eller få kroppskontakt eller låta bli att få kontakt, så ändrar du ditt sätt att förhålla dig till dina inre reaktioner.

Det handlar om mer än att tolerera känslor och sensationer. Närmare bestämt, det handlar om att lära känna dig, till den grad, där du är i kontroll över ditt fysiska system. Kultivera dig själv – vetskapen om att du faktiskt kan lugna ner dig själv genom olika val.

Så steg nummer två är att förädla din förmåga att ta effektiva val som leder till konstruktiv handling. Har du känslan av att vara paralyserad, t ex. fastna framför teven, göra ingenting? Med trauma känner man sig mycket hjälplös, oförmögen att röra sig eller ta sig ur sin situation.

Prova om och om, igen, enkla sätt, olika former, av fysisk aktivitet där du kan utmana dina reaktionsmönster efter egen förmåga. Former där du lär dig att stå upp för dig själv och känner kraft i din egen kropp. Grundläggande mål, att få bekräfta att kroppen inte är en hjälplös sak eller helt styrd av ödet.

Steg 3: Hjälp att lära dig uttrycka dina inre erfarenheter

Lär dig mer om hur det är att veta det du vet och känna vad du känner.
Hitta och utveckla ett språk för dina inre sensationer, känslor och erfarenheter.

Språkets funktion knyter oss samman, låter oss kommunicera, utan språk blir vi isolerade i oss själva. Så, att lära sig kommunicera, hitta ord, för dina inre tillstånd är hjälpsamt för att nå till en förändring, en normalisering. Att acceptera och göra de inre tillstånden till en del av oss själva, och sedan vidare till en del i en gemenskap.

Step 4: Integrera sinnen genom rytm

Vi är fysiska varelser som upp till en viss nivå vill känna rytm och dansa med varandra. Vår kommunikation sker till stor del via kroppsspråk. Barn, speciellt och även vuxna (som under barndom varit utsatta för övergrepp och förnekelse), mister sin känsla av inre rytm

“Rytmisk rörelseträning i kombination med kroppsbaserad traumaterapi integrerar utforskande genom rytm och integrerar alla delar av hjärnan. En förutsättning för att inre sensationer, motorik, tal och inlärning ska fungera.”

Vad innebär det för dig att känna rytm inne i kroppen, värme, kyla, lätthet, tyngd? Hur relaterar din kropp till omgivningen, vilka reaktioner uppstår? Hur utforskar du rytm som vuxen? Vill du, tillsammans med andra, upptäcka hur den inre frusenheten och känslan av separation smälter och känslan av gemenskap öppnas?

 

Grupp för återhämtning – trygghet vid trauma och känslighet

En gemenskapsgrupp för dig som lätt blir trött och söker kraft att kontrollera din stress eller utmattning.  Hit kommer för att du innerst inne:

 • vill ha en förändring
 • önskar mer trygghet
 • söker samvaro, utan att behöva prata så mycket

Här finns din tid och plats att pausa, upptäcka valmöjligheter och utforska nyanserna som försvunnit i din stress.  Med enkla övningar på stol öppnar vi för nyfikenhet, för att känna kroppen och tar ett litet steg mot trygghet.  Upptäck hur du kan sitta mer bekvämt, vila i din egen kropp.  Se möjligheten för att stärka din egen rytm,  dina förutsättningar.  Kom och ta ett steg mot din sunda gränssättning.

Mona Nygren leder utforskandet genom lekfulla små övningar för mer trygghet, här och nu.  I gemenskap väcker vi det sociala engagemanget med försiktighet.

 
Balanscenter på Brännkyrkagatan 111 B . T- Zinkensdamm . Buss 4 Hållplats Ansgariegatan (ta trätrappen upp från Hornsgatan).
 
Träffarna är gratis.
Vår värdinna för fredgasträffarna heter Andrea.
Andrea
hälsar, -Jag har en önskan om att träffas, känna glädje och att vi tillsammans kan ta små steg mot att känna mer livskraft och tillhörighet, till oss själva och andra.
Du anmäler dig här

 

Test: Symtom på Trauma

Det finns många symtom vid trauma. Läs och se vad som är vanligt förekommande för dig vid stressade eller traumatiska situationer. Vad som är en del av ditt liv. Eller vad som varit en del av din vardag.

Efter du läst listan så kanske du får en annan syn på trauma och hur vanligt det är att vi har det i våra liv. Du fundera på om det är ett svagt eller starkt symtom.

Hur många punkter är med och styr ditt liv?
Gradera gärna varje fråga från 0-5.

 • Känsla av hjälplöshet/kraftlöshet
 • Brist på fokus eller koncentration
 • Minnesluckor, speciellt i förhållande till traumatisk händelse
 • Desorientering  -förvirring i relation till tid, utrymme och riktning
 • Drar till dig olyckor
 • Känsla av att vara utom kontroll i ditt eget liv
 • Känsla av att vara frysen, paralyserad, immobil
 • Återkommande mardrömmar
 • Påträngande minnesbilder från tidigare trauma
 • Flashbacks som om du var där, i vad som hände
 • Störd sömn: Insomnia eller försovningar
 • Letargi, utmattning, kronisk trötthet
 • Mardrömmar eller abrupt uppvaknande med intensiv rädsla
 • Extrema humlörsvängningar
 • Ursinniga eller ilskna utbrott
 • Extrem försiktighet
 • Rädsla för att vara bevakad eller förföljd
 • Skvättig, lätt att trigga i mororeflexen
 • Känslan av överväldigande
 • Känslan av att vara besegrad, otillräcklig och sakna alternativ
 • Känslan av förvirring eller fragmentering
 • För mycket energi – hyper aktivitet
 • Impuls att fly undan och fantisera om att komma undan
 • Kan inte känna kroppstyngd, känslan ligger utanför dig
 • Känsla av fysisk tyngd, blytung
 • Tappar eller glömmer saker t ex nycklar, glasögon
 • Känsla av att vara frånvarande, frånkopplad, inte här och nu
 • Problem att hålla och passa tider
 • Snubblar och slår i möbler och saker
 • Undvikande av triggers eller något som assocoieras med traumat
 • Panik attacker
 • Oros känslor
 • Illamående eller kräkningar
 • Skamkänslor
 • Själv dömande eller skyllande
 • Elektrisk eller överladdad känsla i kroppen
 • Manisk granskning eller återberättande av traumat
 • Stört ät-mönster, äter för mycket eller för lite
 • Lättstörd
 • Hypervaksamhet eller känsla av att vara på vakt
 • Kan inte tackla normal stress
 • Isolerar dig från andra människor
 • Sammandragen, känsla av att ha stängt av
 • Misstro
 • Liten eller ingen kännedom om valmöjligheter
 • Ointresserad av livet
 • Generaliserad rädsla eller ilska
 • Överdrivet oroande
 • Trasiga förhållanden
 • Alienering, känslan av att igen förstår
 • Anknytning med andra genom sitt trauma
 • Plötslig rädsla utan uppenbar anledning
 • Orädd i farliga situationer
 • Okontrollerat humör
 • Önskan om att skada sig själv eller andra
 • Tappar sexuellt intresse
 • Yrsel
 • Tron om att andra kontrollera dina tankar
 • Rädsla för att vara själv
 • Rädsla för att vara med andra
 • Lätt för att gråta
 • Oförmåga att gråta
 • Rädsla för att lämna hemmet eller familjära omgivningar
 • Beter sig som om allt är bra
 • Ingen framtidsutsikt
 • Utan kreativitet
 • Depression
 • Skakig
 • Apatisk, ingen livsenergi
 • Känsla av att vara död eller avdomnad
 • Svårt att starta nya projekt
 • Svårt att avsluta startade projekt
 • Hypersensitivt mot ljud och ljus
 • Lätt att känna dig sårad
 • Lätt irriterad, överreagerar vid vanliga situationer
 • Tvångsupprepande och kontroll av allt du gör
 • Utagerande, kastar/skriker/fäktar/slår
 • Allt verkar betungande eller skrämmande
 • Känner dig svag i kroppen och kollapsad i lederna
 • Känslan av fruktan, att något hemskt ska hända
 • Orolig, svårt att varva ner och slappna av
 • Hjärtat bultar, snabbt eller oregelbundet
 • Har helt glömt bitar av den traumatiska erfarenheten
 • Svårigheter att  kontakta eller vara i kontakt med andra
 • Svårt att fatta beslut
 • Skuld, ånger, skam
 • Bedövande eller dämpning av egna känslor eller förnimmelser
 • Ont eller problem med magen, oroligheter, knutar, illamående
 • Känslor av otillräcklighet, värdelöshet
 • Känsla av att ditt liv fortfarande är under hot
 • Irriterad blåsa, frekvent urinering
 • Temperatur förändringar – kyla eller värme
 • Associationer på ljud i omgivningen
 • Känner dig kränkt eller otrygg
 • Emotionella översvämningar, oförmögen att kontrollera känslorna
 • Stigande känsla av brådska
 • Maniskt tänkande på den traumatiska erfarenhet
 • Känslan av ökat hot sitter kvar sedan den traumatiska erfarenhetern

 

YOGA MED MONA

Yoga för dig som är utmattad och söker mer trygghet genom kroppskänsla och sunda gränser.

Utforska yoga i rörelse, utifrån dina gränser och din trygghet. Monas yoga baserar sig på en kroppsorienterad traumahantering och återhämtning för höftböjarna. Här får du möjlighet till en ökad uppfattning av vad det är som händer i ditt nervsystem. Under vägledning får bygga tryggare gränser och möta dina stressmönster. Förändringar som stärker självkänslan och leder dig mot en sundare gränssättning.

 Läraren Mona Nygren säger:

Med trygghet som bas för en ökad medvetenhet, kan du här upptäcka en ny relation till jordning och tyngdkraft. Du får hjälp med att söka mot en inre rytm och fokus. Här får oro och överkänslighet möjlighet att minska.

Timmen börjar och avslutar med lekfullhet, där vi delar erfarenheter gemensamt och fokuserar på snälla övningar specifikt för vagusnerven, för att stärka din känsla av närvaro och samhörighet.

 

Yoga med Mona på Balanshuset

Fyra fredagar i April

Brännkyrkagatan III B

Datum: 7-14-21-28

Tid. kl. 16-17.30
Pris för långa: 800 kr.
Vid plats kan du även boka 3 gånger 650 kr, 2 gånger 450 kr.

Om du är extra känslig  så boka hellre 3 privata timmar med
Traumahealing, där du lär dig mer om din gränssättning  och reaktionsmönster genom praktiska övningar och teori. Mer om detta blir på helgkurs i Solna 6-7  maj.

För dig som inte kan delta nu, men vill gärna veta mer om detta. Anmäl dig till nyhetsbrevet.

TRAUMA & YOGA

Ordet trauma kan vara avskräckande för många

Själva ordet betyder att vi har lagrad stress i kroppen. Du har kanske redan läst om Traumainformed yoga eller Trauma- sensitive yoga som ofta nämns i USA. Det är svårt att hitta ett svenskt ord på detta som inte känns allt för avskräckande. Det här är iallafall mitt försök på att nå ut med hur yogan kan bli tryggare för personer med lagrad stress i kroppen.

Det finns i oss och runt oss

Det finns många olika typer av lagrad stress, från yttre omständigheter till inre sjukdomstillstånd. Det kan vara stress ifrån omgivning och miljö, så väl som från människor i vår närhet eller ärftligt. Alla upplever förr eller senare trauma i livet. Några lever med aktiva stressmönster livet ut och andra kommer igenom sina utmaningar, stärkta av erfarenheten. Det alla som påverkas av trauma har gemensamt är att kroppskänslan och gränssättningen inte fungerar normalt.

Respektera det icke viljestyrda

Att veta mer om trauma gör att yogaövning och även undervisning får en annan ton och intention. Från att vilja väl, så kan vi tillrättalägga kommunikationen/tankarna baserade på det som kan ge mer trygghet, för att komma i kontakt med de delar av sig själv som idag är utom räckhåll.

Det finns många olika typer av trauma. Det här är för dig som upplever överkänslighet och utmattning. Global High Intensity Activation (GHIA) förekommer vi tidiga trauman, hög feber, syrebrist eller anestesi.  Det bidrar till en överkänslighet. Ja, du läste rätt. Överkänslighet ses som ett trauma, inte en personlighet. Det finns också angrepp man inte kunnat undfly.  (Inescapable attack). Den är när vi är med om något som vi inte själva kan kontrollera eller komma oss ur, som gör kroppen känslig och i beredskap på nästa allt som sker utanför oss.

Vad som är viktigt att veta är att vid den här typen av trauma är att alla är väldigt känsliga för stimulans och intryck. Överkänsliga. Här behöver alla förändringar ske med små, små steg -hand i hand med trygghet och i takt med närvarande kroppskänsla.

God intention kan ha motsatt syfte med trauma i bagaget

Praktiskt exempel – En person som är känslig för ljud kan aldrig läka sina trauma genom att delta på gong- session, fram till att de mönster och reflexer som är aktiva integreras. Ljudet blir ett hot som re-traumatiser nervsystemet. Många känsliga märker inte gränsöverskridningen, på grund av intensiteten. Det lugn som uppstår är en stressreflex som heter fruktanparalys eller frys, så att oro/irritation övergår till ett avstängdhet som kan misstas för att vara ett harmoniskt tillstånd. Skillnaden är att i detta fall så är kroppen satt på undantagsläge gällande andning, hjärtrytm, cirkulation till armar och ben samt metabolism.

Praktiskt exempel – Vid trauma är det extra svårt att be om hjälp. Allt är ”bra” eller ”ok” eftersom det inte är helt katastrofalt. Vi vet vad vi har och det är acceptabelt. Vi vet sällan vad vi får, eftersom perspektiven och förbättringspotentialen fattas vid trauma och då kan det sällan göras bättre. Att ge alternativ, sök från ”bra” eller ”ok” till  ”ännu bättre” är en förutsättning för att lära sig känna mer av det som ökar tryggheten. Rörelserna och positionerna kan med hjälp av gemensamma eller individuella resurser frisättas från känslor och minnen eller bestämda åsikter kopplade till tidigare erfarenheter som tagit över och vilseleder.

Praktiskt exempel – En person med aktiverad fight/flight har inte tillgång till sin lugn och ro känsla. Att säga ”slappna av” som om stressmönstret kan styras av viljan, är provocerande eftersom stressmönstret fortfarande är aktivt och behöver praktisk vägledning för att förlösas.

Praktiskt exempel -Att låta en person med lagrade minnen, smärta och stelhet ligga i långa stretchar kanske är ”bra”, i brist på alternativ som är ”bättre”. Att möta smärta med smärta eller stelhet är otrevligt för en person som lever med trauma, -som förresten betyder sår på latin. Här stångar stressmönster mot viljan i frånvaro av grundläggande kunskap om trygghet, gränssättning och resurser för att känna de läkande krafterna i yogan.

Praktiskt exempel – En person med trauma som inte känner sina gränser, känner inte mer för att någon säger ”känn dina gränser”.  Men upplevelsen kan skifta beroende på tid, hastighet, rytm, resurser, utrymme och trygghetskänsla.

Praktiskt exempel – Att göra något i egen takt, kan vara svårt när taktkänslan fattas. Att göra något i takt med ett styrt ”djupt” andetag kan också re-traumatisera på grund av dess överväldigande effekter när gränssättningen är svag och tryggheten är låg.

Sätt att förstå dig själv och att göra yogan tryggare

Trygghet traumakänslighet ger grundläggande färdigheter för en trygghet i yogan baserad på kunskap om vad trauma är och innebär.  Det här är för dig som vill veta annat än muskler och bindväv, positioner och stretching.
Det handlar om hur du kan uttrycka eller använda dig av yoga som ett sätt trolla fram det trevliga, positiva och sköna – för de andra aspekterna kommer naturligt nog att dyka upp ändå. Målet är att bli medveten om att det finns möjlighet att tillrättalägga stressenergins uttryck.

Traumahealing utan hokos pokus

Här får du lära mer om nervsystemets reaktionsmönster i praktiskt uttryck, vilka faktorer som behövs för att kroppen ska läka sin stress. Upptäcka mer om vakenhet utan oro och förankring i socialt engagemang. Se på på vikten av resurser för att undgå re-traumatisering på grund av obehag/smärta/ljud/ljus/beröring/ansträngning.

Dessutom fina tips på hur du tolkar stress och uttryck. Det är en sak att observera, men hur ska du kunna möta stress-energier och anpassa talet/tankarna/handlingen. Här lär du sätt att guida och bidra med mer trygghet i ditt sätt att vara genom spännande övningar för socialt engagemang, gränssättning och nervsystemets aktivering.

Min bakgrund

Jag har själv övat yoga dagligen i dryga femton år och jobbat som yogalärare, före jag vidareutbildade mig i Rytmisk rörelseträning och Somatic Experiencing, som är traumaterapi baserat på ”bottom up” principen med kroppen som fokus. Genom rörelse och upplevelse stärks kroppskänslan så att de andra delarna av helheten kan balanseras och integreras med vägledning. 

Min historia är ovanlig. Men om vi ser den ur ett traumaperspektiv så är den helt naturlig. Att leva med komplext trauma förändrar. Yogan har varit min väg att långsiktigt få en fungerande kropp i vuxen ålder. Jag ser fördelarna med att skynda långsamt. Jag hade inga fördelar när jag började. Min väg hade kunnat vara både tryggare och trevligare ifall jag haft mer kunskap, tidigare.

Under åren har jag lärt mig att stretching och andningsövningar inte alltid är det bästa utan en kunskap om gränssättning och stressmönster. Det är ofta re-traumatiserande. Det har fått mig att söka mer och djupare efter det icke viljestyrda. Det finns många aspekter i yoga som fungerar läkande eller nedbrytande, helt beroende på vilken kunskap och erfarenhet vi själva har och använder oss av under övningen.

Kursens innehåll

Undervisningen är praktisk och enkel att följa.  Lekfull. Genom kursen får du möjlighet att bekanta dig med sätt att observera, kommunicera, stärka trygghet i rummet, på yogamattan och i kroppen. Du kommer att få lära dig hur du kan prata till olika delar av hjärnan och vad som stärker det sociala engagemanget hos individen och i gruppen.

Fyra fredagar på Söder – Datum: 7,14,21,28
Korta kl. 14-15 eller Långa 16-17.30

Helgkurs i Solna  6-7 maj

Prova på traumahealing -en kroppsbaserad behandling för nervsystemet

I kroppsbaserad traumaterapi ser vi tillsammans på vad du behöver av resurser, så att lagrad stress kan laddas ur.
Här kan du lära mer om att känna och uppleva gränser genom kroppens uttryck och känslor, så att livet får en sundare struktur.
Det här kan ses som en förfining av yoga, ett utforskande för att komma i kontakt kroppen och med alla delar av hjärnan. För dig som söker mer trygghet inifrån.

Tre prova på sessioner

1. Minska stress i binjurar
2. Få klarhet i dina stressmönster,
3. Uppleva mer av dig och mindre av din stress, trötthet, smärta, oro.

Dessa priser gäller enbart fram til 30/4.

Balanscenter på Södermalm
Brännkyrkagatan 111 B, T- Zinkensdamm.

3 gånger – 1650 kr
Tider finns: tisdagar och fredagar (även kvällstider).

Centrum för Rytmisk rörelseträning i Solna
Gårdsvägen 2, Pendel: Solna station.
Tider finns: måndagar, onsdagar, torsdagar. Pris: 1500 kr