Vi funkar inte när vi är trasiga

Mona Nygren kan stolt säga att hon inte längre är trött, efter 30 år i egen rehab med flera svåra utmattningar.

Det känns overkligt, jag är som ett stort leende säger Mona.

Hon har förstått vad det innebär att integrera sina trauman. Livet är livet så befriande. Det finns tyvärr inga genvägar, enligt henne saknar samhället stöd som behövs så att det är möjligt att ändra och reparera. Idag jobbar Mona med att väcka kroppskänslan och integrera stressmönster, coaching för kroppen för att hämma de automatiska, reaktionerna som tar över vid stress och begränsar möjligheten att uppleva närvaro och trygghet, samtidigt. Det börjar för många redan i tidig ålder. Hon önskar att fler kan förstå mer om vad som fattas.

Det var enkelt att komma in på den här banan, berättar Mona. Det fanns inga andra val. Hon har sökt mer och djupare för egen del sedan den komplicerade olyckan i tonåren. Som prematur tvilling med komplikationer redan från början, fanns en högkänslighet. Att redan som ung möta sjukvården och bli utlämnade till en tillvaro med stora fysiska begränsningar utan möjlighet till anpassning eller rehabilitering, fick henne att förstå att hjälpen för att få leva lite mer normalt inte fanns att få.

– Jag kände innerst inne att jag var värd ett bättre liv. Det har inte varit enkelt. Först försökte jag anpassa mig, jobba, träna mig stark och klara vardagen. Jag blev duktig på att lyssna på kroppen, men det räckte det inte. Utmattningen tog över med jämna mellanrum. Att uppleva kroppskänslan, rörelserna och rytm har varit min hjälp till självhjälp och min räddning.

– På grund av mitt komplicerade utgångsläge ville jag verkligen lära mer än den yoga som var början till min väg mot självreglering. De senaste 10 åren har jag sökt djupare i det undermedvetna bland de mönster som hindrar oss från att vara oss själva. Harald Blombergs Rytmiska Rörelseträning, Somatic Experinecing, SOMA Embodiment. Allt en fördjupning i de icke viljestyda reaktionerna, stressmönster och trauma.

Hur kommer sig det att du anser att stresshantering behöver gå ner på djupet? Och vad kan bli effekter av när man gör det?

– Det är dags att lära mer för att klara mer. Vi är väl alla överens om att när vi fuskar med något så blir det sällan bra.

Fortsatt tror många att vi kan fuska med oss själva, mer eller mindre hela tiden. Tre ord är viktiga att förstå: resiliens, trauma och integrering. Utifrån det går kan vi bygga fungerande skyddsnät som fångar upp och kan stödja de som har tydliga symtom på att de lever med lagrad stress från tidig ålder eller behöver hjälp senare i livet. Någon behöver ge oss chansen, när vi inte fixar det själva. Alla vill inte ha hjälp, men många. Behovet finns. En chock eller kris är något som händer oss alla i livet när vi upplevt något som gått för fort, blivit för mycket eller skett för plötsligt för nervsystemet att bearbeta så är vi, oavsett ålder, härkomst och kön, mer eller mindre odugliga, olydiga, olyckliga, oförstådda och framförallt oförmögna att styra våra liv i en positiv och helande livsspiral.

– Med en fungerande traumakännedom, kan vi som människor få hjälp att skapa oss ett värdigt liv och bygga en sund självkänsla utan att ramla utanför ramarna eller behöva gissa oss till vad som fattas, säger Mona, med eftertryck.

Vad händer om man bara jobbar med stresshantering ”på ytan”?

– Vi lever i tron att vi jobbar med det verkliga problemet men vi samarbetar med dem istället för att integrera. Mönstren kvarstår. Det är enklare att ändra omgivningen, byta jobb eller partner än att ta kontroll över sina egna mönster. Eller fortsätta lägga resurser på att prata till en del av hjärnan som vid stress och trauma är avstängd eller inte förstår ord i en djupare konstruktiv mening. För många med svåra erfarenheter kan det snarare vara ett hinder att prata och dessa blir då utan hjälp. Att lyfta upp det som hänt kan få nervsystemet att dra igång, igen, som om faran är här och nu.

– Det fattas liksom en viktig väsentlig bit i livspusslet. Det är förmågan till självreglering. Den funkar först när vi förstår trauma och kan inkludera kroppen, titrering, tid och tajming.

Vad trauma är


Trauma är när stress lagras i kroppen och påverkar vårt sätt att vara och relatera. Vi kan vara med om något traumatiskt utan att bli traumatiserade. Det är högst individuellt hur vi påverkas. Den som redan ifrån från barndomen utsatts för något som gått för snabbt, blivit för mycket eller skett för plötsligt har svårare att stärka sin stresstolerans och utveckla starka sunda gränser, förklarar Mona.

Vid alla trauman försvagas vår förmåga till sund gränssättning. Samtidigt begränsas vi i våra sinnen, känslor, tankar eller handlingsförmåga eftersom hjärnan då drivs av primitivare delar. Balansen mellan aktivitet och vila rubbas. Vissa delar av oss stänger ner, mer eller mindre, tillägger hon. Det påverkar den fysiska kroppen och andetaget. Många av oss har svårt att ta sunda val rörande vårt eget liv och vår hälsa. Det är lättast att följa med den drivkraft som styr. För en person som levt med stress från tidig ålder så upplevs stress som en trygghet när det i själva verket leder till otrygghet. Rebusen är därför svår att knäcka. Det som inte känns är svårt att följa.

Det finns många olika typer av trauma. När vi varit med om något stressande i tidigt ålder eller redan före födseln så uppstår en högkänslighet som många i dag förknippar med personlighet. När vi inte blir mötta av våra föräldrar uppstår anknytningstrauma. När vi krockar eller blir utsatta för våld så uppstår chocktrauma. Det finns även sexuella, nationella, sociala, kulturella och etniska trauman. Listan kan göras längre.

Oavsett om vi medvetet väljer att lösa våra trauma eller inte, så går vi varje dag ett steg närmare våra djupaste problem. Vissa kallar det livskriser.
– Jag ser det som olösta trauman, pussel som går att lösa. För mig som hade livskris redan när jag föddes var detta så påtagligt. Vägen till målet är viktigt, att lära av erfarenheterna. En fungerande traumahantering är som sparring för att upptäcka en sundare känsla av kroppen med trygghet och rytm som hjälper till att koppla ihop oss till den logiska delen av hjärnan, så att vi kan ändra känslan och skilja på det som varit och stärka förhållandet till tiden, tryggheten och relationer.

Kan du ge något tips till hur man kan börja jobba lite med sig själv?

– Det är bra att börja känna skillnad på otrygghet och verklig trygghet (inte beroenden). Alltså att känna vad som är behagligt och obehagligt och hur detta påverkar kroppens fysiologi; i andning och muskler. Inte behag som i smärta eller att pressa sig över gränserna. Utan som i expansion. Där det blir utrymme och finns tillåtelse för kroppen andas behagligt. Naturligt.

– Du kan testa genom att lägga ett fårskinn eller en vikt filt under dina fötter, där du sitter. Och känna om det gör någon skillnad i din kontakt med här och nu. För den som vill utforska vidare erbjuder jag sessioner via skype.

– Rytmen har en speciellt läkande kraft. Vilket gör att sång, rytmiska rörelser och en känsla av gemenskap är bra för oss oavsett ålder.

Slutligen så rekommenderar Mona de som söker hopp och vill lära sig mera om ämnet att titta på Rays story med Peter Levin på Youtube, en ung veteran som skadats i Irakkriget.

Vi funkar inte när vi är trasiga

Vi funkar inte när vi är trasiga

 

Känslomässig utmattning och frys

Frysreaktionen är en icke viljestyrd handling som sker när vi utsätts för något som sker för snabbt, blir för mycket eller händer plötsligt. Vi har alla olika gräns för vad vi tål.  Vi har lika tolerans, lägst har de som upplevt något stressande före 4 års ålder. Det blir då svårare att vara stresstålig som vuxen.

En frysrespons kan skala av olika delar av din närvaro och kontakt i kroppen, känslomässigt, fysiskt, balansmässigt, dämpa sinnesintryck eller mental aktivitet.

Att känna hur känslorna liksom släpar efter eller stänger av, är något som följer med en frysrespons.

Om det händer ibland, så är det ingen större anledning till oro. Men om det är så att du märker att du ofta släpar efter med dina  känslomässiga reaktioner eller sitter fast i en känsla eller är i avsaknad av känslor, så är det all anledning att se närmare på vad som kan hjälpa kroppen tillbaka till sin sunda rytm, för att känslorna kan flöda.

Att börja se hur du dissocierar och i vilket grad är ett första steg i din läkning. Ett steg i riktningen mot att uppleva hur känsla och handling sakta möts under och efter dina sessioner. För att öppna upp för en kontakt med kroppen och närvaro i dina sinnen. En väg mot mer resiliens och en starkare självkänsla. Ett sätt att slippa besvärliga stunder där fokus dras till något som inte har med här och nu att göra.

Känslomässig stress

När du har för hög känslomässig aktivering blir det svårt att uppfatta var du är och vad som händer. Det kallas för att dissociera.  Något som kan kännas som luckor i minnet; att tappa kontakten med kroppen, sinnen, här och nu.

Nervsystemet behöver tid och möjlighet att känna trygghet för att sänka aktiveringen, så att du kan börja uppleva närvaron i sin helhet.

Att fortsätta leva frånkopplad eller med en släpande känslomässig reaktionsförmåga eller med bristande koncentration gör vi så länge vi är kvar i traumat. Det kan bli ett levnadssätt, där ditt stressmönster styr dig mer än vad du önskar även fast du är i trygghet så är nervsystemet inställt på fara.

Så, du kopplar ifrån när det blir för mycket.  Det ligger i ditt undermedvetna. Och sedan blir du, mer eller mindre, kvar i frånkopplat läge, så länge den grundläggande känslan av trygghet fattas. Det gäller även när du sedan vill och önskar vara aktiv.

Att vara överväldigad av känslomässig stress gör att förmåga till att vara närvarande så begränsas. Du får mindre kapacitet att kunna ta hand om det som händer utanför dina känslor. Din förmåga att självreglera minskar när nervsystemet kämpar med att lugna dina känslomässiga aktiveringar.

Det kan bli ett vanestyrt mönster, något som känns levande, irriterande, överväldigande eller som det brukar vara. Vilket i sig kan få känslan av att allt annat känns trist, tomt och meningslöst.

Mer än bara känslor

Vi behöver kontakt mellan limbiska systemet och cortex för att uppleva känslomässig balans. Lika så kontakt mellan hjärnstammen via lillhjärnan fram till cortex för att uppleva en motorisk frihet och balans. Vi stress försvinner dessa förbindelser. Kan du så använda dig av resurser som tar fram fler sidor hos sig själv, och lugna den känslomässiga stormen eller hitta till kroppen genom rytm, något som får dig att väcka din nyfikenhet och följa impulsen till något annat, så är du på god väg. Vägen är målet.

Vila eller inte vila – det är frågan

Lurad. Som om jag visste vad som var upp, vad som var ner. Jag lurade mig själv. Jag blev inte piggare av att vila och göra mindre, när nervsystemet redan var i viloläge och hade stängt ner. 😨 Tror du på myten att vila sig i form, bara för att det låter skönt och känns som den enda fungerande lösningen? 🤯 Vill du vila i 100 dagar till, utan att lösa dina grundläggande problem med svaga gränser och förlorad kontakt med din fighting spirit? 😴 Och sedan fortsätta ursäkta dig med att du är så trött. Du är så känslig. Du kan inte längre delta i samhället som en vanlig människa. Du orkar bara med de som är som dig eller väljer sällskap på sociala medier där du kan försvinna på en sekund, för att du är så speciell, så öppen. Så sällsynt, att det är svårt att komma ut, möta vinden, regnet, snön och kylan. Jag har varit där! ✌🏻🙄 Dina svaga gränser och brist på självreglering är regeringens, fk, skola eller vårdens uppgift att lösa. Men du behöver vara stark nog att tala om det så att det blir en ändring. Vem har fattat ditt och trefjärdedelar av Sveriges behov? Du ska vara självständig, din egen stora trygga famn. Och gärna samtidigt servera klokhet till dina föräldrar oxå. Många lever med föräldrar som själva inte kunnat möta sina barn på ett sunt och tryggt sätt och vara goda förebilder för hur vi kan ta hand om oss, varje gång livet blivit för mycket. Men vi kan inte fixa allt själv. Trauma funkar inte så. Det är förbannat tufft att leva i ett hjälplöst läge utan någon som stöttar, men du är stark och har klarat dig så här långt. 💪🏻🔥😇🙏🏻 Hjälp finns. Den ser bara inte ut som du har förväntat dig. Det gäller att se på sätt att förstå, vad vi redan skulle ha fått lära som barn. Lära nytt eller lära om. 🙏🏻 Tänk om vi fått gå genvägen för att slippa bli så trötta, så stressade, så irriterade eller så fyllda av ångest. Hur skulle vi då kunna stärkas av erfarenheterna?❤️ #stresshantering #meravmej #självhjälp #mittnyajag #traumahealing #sundagränser #självreglering #vakna #aldrigensam #göromgörrätt

Att känna -efter att ha varit frusen

När jag upplever förändringen, känner jag en bit av livet. Rått. Varmt. Svalt. Mjukt. Äntligen skiftande!

Hade jag trott på det jag fått höra (om mig) istället för att känna och leva i förändringen, hade jag aldrig kommit hit, till min närvaro i kroppen. 🙏🏻

Det tar tid att se och förstå vem jag är. Ändå kan jag direkt känna vad jag behöver -i mötet med min inre trygghet utan beroenden.

Jag har lärt mig av erfarenheten: underskatta aldrig en person som bär på trauma. ⠀

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
When I begin to experience the change, I feel a bit of life. Right. Warm. Cool. Soft. Finally changing!

Had I believed what I’ve been told (about me) instead of feeling the change, I had never come here, to my presence in the body. 🙏🏻

It takes time to see and understand who I am. Nevertheless, I can instantly feel what I need – when the inner safety is spreading.

I’ve learned from the experience: never underestimate a person who is suffering from trauma. ⠀

#stresshantering #livsval #förändring#personligutveckling #corestrenghth#corepower #psoasiwassaying#selfhealingjourney #selfhealing #selfworth #aldrigensam

När vilan ta över livet och utmattning står för dörren

Lurad. Som om jag visste vad som var upp, vad som var ner. Jag lurade mig själv. Jag blev inte piggare av att vila och göra mindre, när nervsystemet redan var i viloläge och hade stängt ner. 😨 Tror du på myten att vila sig i form, bara för att det låter skönt och känns som den enda fungerande lösningen? 🤯 Vill du vila i 100 dagar till, utan att lösa dina grundläggande problem med svaga gränser och förlorad kontakt med din fighting spirit? 😴 Och sedan fortsätta ursäkta dig med att du är så trött. Du är så känslig. Du kan inte längre delta i samhället som en vanlig människa. Du orkar bara med de som är som dig eller väljer sällskap på sociala medier där du kan försvinna på en sekund, för att du är så speciell, så öppen. Så sällsynt, att det är svårt att komma ut, möta vinden, regnet, snön och kylan. Jag har varit där! ✌🏻🙄 Dina svaga gränser och brist på självreglering är regeringens, fk, skola eller vårdens uppgift att lösa. Men du behöver vara stark nog att tala om det så att det blir en ändring. Vem har fattat ditt och trefjärdedelar av Sveriges behov? Du ska vara självständig, din egen stora trygga famn. Och gärna samtidigt servera klokhet till dina föräldrar oxå. Många lever med föräldrar som själva inte kunnat möta sina barn på ett sunt och tryggt sätt och vara goda förebilder för hur vi kan ta hand om oss, varje gång livet blivit för mycket. Men vi kan inte fixa allt själv. Trauma funkar inte så. Det är förbannat tufft att leva i ett hjälplöst läge utan någon som stöttar, men du är stark och har klarat dig så här långt. 💪🏻🔥😇🙏🏻 Hjälp finns. Den ser bara inte ut som du har förväntat dig. Det gäller att se på sätt att förstå, vad vi redan skulle ha fått lära som barn. Lära nytt eller lära om. 🙏🏻 Tänk om vi fått gå genvägen för att slippa bli så trötta, så stressade, så irriterade eller så fyllda av ångest. Hur skulle vi då kunna stärkas av erfarenheterna?❤️ #stresshantering #meravmej #självhjälp #mittnyajag #traumahealing #sundagränser #självreglering #vakna #aldrigensam #göromgörrätt

Trygghet, helhet och livskraft – behöver inte vara dina brister

Stress är något som alla berörs av. Trauma är något som dom flesta erfar under sin livstid. Vissa går igenom sina trauman och stärks av dem.  Andra lever vidare styrd av sina stressmönster.

Jag jobbar med Somatic Experiencing®, en kroppsbaserad traumametod som är effektiv vid olika sorter stress, där du lär dig integrera upplevelsen av nuet.

  • Känna trygghet
  • Se helhet
  • Hitta kraft att söka och leva vidare
  • Utvecklas som individ utan att vara styrd av stressmönster

    Relativt få känner till metoden som idag finns världen över skriver jag här för att ge en införing.

Fortsätt inte leva med det som varit, lär dig omförhandla, förvandla

Det är inte händelsen i sig som orsakar ditt trauma, utan den överväldigande reaktionen som orsakar en obalans i ditt nervsystem. Det är inte själva historien som vi arbetar med utan kroppsminnet och de kvarblivna reaktionerna. Därför behöver du inte berätta om vad som hänt, det går att jobba med kroppen ändå.

Ett avbrott i livsrytmen

Även om teknologin har gått framåt så fungerar nervsystemet fortfarande som det gjort sedan urminnes tider.  När du utsätts för stark stress så mister du kopplingen till den logiska delen av hjärnan och de primitiva överlevnadsmönstren tar över.

Om hotet är för större än vår individuella kapacitet att hantera dessa svängningar i nervsystemet,  det vill säga att vi inte har tillgång till dessa försvarsreaktionerna,  att fightas eller fly undan, så kvarstår enbart ett alternativ. Det allra tidigaste mönstret som är att stelna till, att frysa. Detta mönster utvecklades i fosterstadiet, före vi utvecklat armar och ben.

Peter Levine som utvecklat S.E upptäckte att trauma är att fastna i det icke viljestyrda överlevnads- mönstret som kallas för freeze eller frys.

Så när vi upplever något som går för fort, blir för mycket eller sker för plötsligt så reagerar kroppen med att hamna i frysläge, liksom spela död inför omgivningen.  Allt för att vi, liksom djuren, ska vara oattraktiva som byten.

Frys är ett läge där kroppen konserverar all energi, överlevnadskrafter, rädslor, oro, allt lagras. Ett pausläge där matsmältning, cirkulation, andning, metabolism går på sparlåga. Här saknar vi kontakt med våra känslor, med vad som vore förnuftigt och förmågan att se livet i sin helhet.

Ifall vi har möjlighet att gå vidare från hotet och komma ur frysläget så reagerar kroppen med att skaka och darra. Om inte, så lever kroppen fortfarande som om hotet fortsatt var där.

Att gå vidare

För att ta del av livet, uppleva en personlig utveckling och känna oss delaktiga i ett socialt engagemang så behöver vi släppa upp den energi som finns under det frysta, komma i kontakt med vår lagrade stress.

Somatic Experiencing® jobbar med att

  • släppa på den lagrade energin
  • stänga av larmet om hot som orsakar oönskad stress och begränsningar i vardagen
  • utbilda genom en blandning av teori för dig som behöver lära mer om hur du fungerar med dina stressmönster
  • behandling och integrering

 

Stöpta i våra stressreaktioner

Vi människor som utsatts för chock eller traumatiska händelser fastnar i de rörelsemönster som kroppen hade velat göra i situationen. Och agerar sedan därefter, hjälplös, fightas eller flyr.

Instinkten att ta emot sig i en fallolycka är något som vanligtvis inte får fullföras då händelsen går för fort, blir för mycket eller sker för plötsligt. Den instinktiva impulsen ligger kvar i chockläget. Det tillbakahållna rörelsemönstret blir ett tillstånd som råder.

I Somatic Experience arbetar man aktivt med att uttrycka de rörelsemönstren, och tina upp dem ur sitt frysta chockläge. Låta kroppen få fullföra sitt naturliga rörelsemönster. Så att nervsystemet kan återgå till sin normala pendling mellan aktivitet och vila.

Olika kategorier av trauma

Chock trauma, utvecklingstrauma, komplexa trauma

Det finns många typer av trauma och alla har samma utvecklings mönster, baserat på nervsystemets reaktioner.  Det är dock olika känslighetsgrad, för många är det en längre process att bearbeta sin trauma och ändra sina mönster.

Den som varit med om ett övergrepp eller ett fall eller en operation eller bilolycka , kan ha fastnat i sitt frysläge och då omedvetet hämma vissa naturliga kroppsrörelser, andningen och sina naturliga reaktioner och uttryck.

Vanligtvis så blir dessa personer känsliga för en eller flera sinnesintryck.  Stresstoleransen är låg. Målet med sessionerna är att återställa reaktionsförmågan till ett läge där vardagshändelser inte längre triggar och livet upplevs tryggare.

Pendulering

Det är en term som används i S.E för att beskriva den naturliga svängningen mellan nervsystemets två motsatta krafter, sammandragning och expansion. För att kunna hjälpa klienter till en känsla av flöde i sin egen livsenergi.  Med mål att lösa upp de fysiska och mentala svårigheterna som traumat har orsakat.

Resurser

Allt som hjälper klientens autonoma nervsystem att återvända till ett reglerat läge där trygghet råder.  Det kan vara ett minne,  en fysisk sak som hjälper till att förankra personen till här och nu eller redskap som hjälper kroppen att förhålla sig till närvaro istället för lagrad stress. Vid aktivering så används urladdning av stressen för att åter går till ett reglerat tillstånd.  Urladdning av stress tar sig ofta uttryck som tårar, värme, rörelser, andning eller andra reaktioner som kommer ifrån nervsystemet, på vägen tillbaka till sitt normala läge, där en naturlig pendling är möjlig.  Intentionen är att klienten själv lär sig vad självreglering är och innebär.

Titrering

Det är ett sätt att sakta förlösa lagrad energi. Det handlar om att jobba i rytm, när du kan uppleva vågorna av inre sensationer, så som sammandragning/expansion, glädje/smärta, värme/kyla på en nivå som är hanterbar. Den här repetitiva och rytmiska processen hjälper dig att utveckla en större kapacitet för att hantera din stress och behålla känslan av närvaro.

Video: Peter Levine om Trauma, fryst energi och reaktioner och hur titrering fungerar.

Bottom up

S. E är en metod som fokuserar på bottom up – kroppen först och huvudet sen. Här ser vi på sensationer som ligger under våra känslor och plockar fram de mönster som följer med dessa känslor.

Utvecklingstrauma

Det finns vad jag vet ingen diagnos med det namnet. I S.E så refererar vi till olika variationer av psykologisk skada som skett i barnets utveckling när barnet har otillräcklig eller icke tillfredsställande uppmärksamhet från sina förändrar. Allt för många av oss hamnar i denna kategorin utan att själva förstå att vi behöver hjälp att lära oss reglera nervsystemet och öka vår stresstolerans för att orka fungera som ansvarsfulla vuxna.

Vill du prova på eller veta mer? Kontakta Mona

svängig rytm som väcker upp och jordar – smoveys

Det här är mina nya favoriter! smoveys.
(Litet s för sving, move för rörelser och y för smiley.)
Jag hade turen att introduceras till dem när jag var på kurs med Peter Levine i Weggis. Han använder dessa och en hel del andra redskap i sin traumabearbetning, eftersom det till så stor del handlar om att få kroppen att väckas eller lugnas ner.

Dessa använder jag flitigt i min gruppundervisning och på traumahealing-sessioner för att väcka psoas, återfå vitalitet, balans och känsla av gravitation.

De funkar så fint att använda sittande på stol till en början,  och öppnar för fina möjligheter för dig som varit sjuk och trött eller på annat sätt begränsats i din rörlighet.

Nu har du chansen att bekanta dig med vad dessa gröna ringar kan göra för dig.

PROVA PÅ

Solna , Centrum för Rytmisk rörelseträning (150 kr) 

22/11 kl.18.30  –  27/11 kl.15.00 – 30/11 kl.18.00

Prova på Lycksele Yogacenter

25/11 kl.14-15 (gratis)

Prova på i Skellefteå – datum ej fastsatt.

Lär mer om din relation till yttre stress/stimulans och inre trygghet.

De gröna ringarna producerar en frekvens på 60 Hz. Detta är samma frekvens som förekommer naturligt hos människor.

De mjuka fina rörelserna väcker trygghet inifrån. Kan med fördel göras sittande på stol.

 

Fakta:

smovey uppfanns av ”Salt Hans” från Österrike, en tennisinstruktör som fick diagnosen Parkinsons. Han ville behålla kontakten med kroppen och känslan av rytm. Under många år utvecklades dessa gröna ringar, från att i början varit två tennisracket med trädgårdsslangar på. ”Salt Hans” inspirerades av Boris Beckers karakteristika pendlande före varje serv. Dessa verktyg används världen över för att bibehålla rytm, balans och cirkulation. Enkelt och lekfullt.

Ringarna användas som motionsredskap till träning och vid kroppsbaserad traumaterapi för stressreglering.

Sväng ringarna sittande eller stående, för att träna rörlighet, stabilitet, balans och koordination eller ta en promenad. Ringarna ökar cirkulationen i hela kroppen, även i de innersta stabiliserande ryggmusklerna. Jag är lyrisk!

Med ringarna förstärker du känslan av gravitation och rytm även om du har eller haft begränsad rörlighet eller ork.

Vibrationerna som skapas när kulorna svänger inne i ringarna väcker nervsystemet samt främjar cirkulationen och metabolismen. Andningen främjas.

 

 

Inne i den gröna slangen finns 6 stycken kulor av rostfritt stål. Vikten av två smoveys är i vila ungefär ett kilo. De dynamiska rörelserna som skapas genom svängning genererar en centrifugalkraft som ökar vikten upp till nästan 5 kilo.

Redskapen används världen över för att bibehålla rytm, balans och cirkulation hos så väl personer med nervsjukdomar samt friska individer som vill öka på sin hälsa enkelt och lekfullt.

Det finns olika modeller:
Klassisk (€100) med ett mjukt grepp och
Solid (€110) som har ett gjutet hårt grepp.
Frakt tillkommer.

Beställ de gröna ringarna – smovey
Genom att klicka på bilden (ovan) så kommer du direkt till webbshoppen i Österrike, där du lägger din beställning och inväntar paketet som sänds direkt hem till dig. För att använda ringarna så rekomenderar jag dig en introduktionstimme och senare uppföljning. Detta kan du göra på prova på eller via skype/messenger/facetime.

Du bokar tid för introduktion eller gör beställning på ringar som hämtas i Solna genom Mona Nygren

www.psoas.se

lycka@psoas.se

Mobil. 0725214322

Din dagliga återhämtning

Var

På stolen, i kön till kassan, sittande på bussen, liggande på golvet.

När

Det finns många tillfällen under dagen där du kan ladda dina batterier och tömma huvudet från tankar och lätta på de känslor som trycker på.

Hur

Prova på effektiva tekniker hämtade ur den kroppsbaserade traumahanteringen med Mona Nygren  www.psoas.se
Personlig rådgivning. 4 träffar 3200 kr Skype eller personligen i Solna.