Bottnar min stresskänslighet och utmattning i utvecklingstrauma (och vad är det)?

Vad är utveckligstrauma? Utvecklingstrauma är en term för komplexa traumatiska påfrestningar som sker tidigt i barns liv. Termen indikerar att stressen uppstår före alla delar av minnet är färdigutvecklat och att de kan störa ett barns utveckling. Den värsta situationen för ett barn är att bli utsatt för upprepade skrämmande upplevelser och samtidigt inte få hjälp …

Bottnar min stresskänslighet och utmattning i utvecklingstrauma (och vad är det)? Läs mer »