Skydd mot strålning hemma, på jobbet eller under resa


Hemmet, bilen eller resan kan blir tryggare med dessa stärkande och för cellerna reglerande frekvenser.  Minska din stress från inre oro och yttre belastning från el och strålning.

MINI RAYONEX

Rayonex Biomedical GmbH har tillverkat Mini-Rayonex i över 30 år nu. Mer än 100 000 enheter har hittills producerats.  2015 ersattes den av en ny Mini-Rayonex med starkare intensitet.

Enligt vår erfarenhet finns det många andra frekvensspektra som kan aktivera reglering i vår organism, som frekvensspektrumet av solljus reglerar vitamin D-balansen, pigmenteringen och bildandet av melatonin.

Styrd av principerna om bioresonans enligt Paul Schmidt (BaPS), baseras det grundläggande frekvensvärdet 12,5 i Mini-Rayonex genom ett dipolantenn-system. Cellbiologiska undersökningar avslöjar att detta kan få en mycket positiv inverkan på cellens ämnesomsättning och grundläggande regleringsförmåga för självreglering.

Bruksanvisning:
Vid sömn och vila: Låt Mini-Rayonex vara i kontakt med din kropp eller husdjuret (max 2 m avstånd från kroppen) och se till att etiketten vänds uppåt. I rörelse: När du bär Mini-Rayonex i en väska eller ficka, måste etiketten peka bort från kroppen.

Mini är som en två i storlek.

Pris: 800 kr

 

CAR RAYEX – skydd och förstärkning på resan

Under en resor utsätts passagerarna för olika belastningar. Konstanta och växlande elektriska eller magnetiska fält, pulsmodulerade fält som genereras av mobiltelefoner eller Bluetooth samt stress av att färdas fortare än kroppens egen hastighet, är typiska bördor under resor.

En undersökning med BaPS visar att personer som utsattes för dessa bördor alltid visar samma resultatunderskott vid frekvensmätning. BaPS beskriver dessa underskott genom totalt sex speciella grundläggande frekvensvärden:

12,50; 82,60; 87,79; 99,75; 86,85; 99,50.

Exakt dessa sex grundläggande frekvensvärdena (har integrerats i CAR-RAYEXs sex dipolantenn-system, i enlighet med principerna för bioresonans enligt Paul Schmidt) och dessa kan harmoniseras i organismen.

 

ELO RAYEX – för hemmet och kontoret

Elektriska och magnetiska fält finns i vår högteknologiska värld nästan överallt. Varhelst el används, finns dessa fält. Oavsett om du är på kontoret eller hemma – och tyvärr också i sovrummet – utsätts vi ofta för dessa områden under hela dagen.

När du undersöker personer som utsattes för elektriska och magnetiska växlande fält under lång tid, med BaPS, kommer du alltid att hitta samma resultatregleringstekniker.

BaPS beskriver dessa underskott genom totalt sex speciella grundläggande frekvensvärden:

22,50; 40,00; 77,50; 78,50; 89,50; 99,50.

Dessa sex grundläggande frekvensvärden har integrerats i ELO-RAYEX i enlighet med principerna för BaPSoch harmoniseras i organismen.

 

HF- RAYEX – för hemmet och kontoret

Pulsmodulerad strålning från mobiltelefoner, trådlösa telefoner, trådlösa routrar eller Bluetooth-anslutningar finns i vår högteknologiska värld nästan överallt.

Varhelst denna typ av dataöverföring används, finns dessa fält. Oavsett om du är på kontoret eller hemma – och tyvärr också i sovrummet – utsätts vi ofta för dessa områden under hela dagen.

Bioresonans enligt Paul Schmidt beskriver dessa underskott genom totalt sex speciella grundläggande frekvensvärden:

22,50, 34,57; 65,11; 78,65; 86,85; 87,79.

Dessa grundläggande frekvensvärden har integrerats i HF-RAYEXs sex dipolantenn-system, i enlighet med principerna för bioresonans enligt Paul Schmidt och kan harmoniseras i organismen.


Alla produkterna kan rengöras med en våt trasa. En tvätt under rinnande vatten är inte nödvändigt.

CAR, ELO, HF kostar här 1325 kr/st.
Kollektion som inkluderar CAR, ELO, HF och Mini Rayoex
kostar här 3800 kr (4775 kr)

 


Välkommen att beställa


För dessa bioresonsnas- produkter finns intressanta cellbiologiska studier att läsa, genom dessa grundläggande frekvensvärden kan regulatorisk förmåga hos cellstrukturer påverkas mycket positivt.  Studierna finns på: www.rayonex.se/studier