Är du trött och mår dåligt för att dina binjurarna är utmattade?

Ett tillstånd -som kan vara svårt att förklara


Binjureutmattning
 innebär nedsatt hälsa och platsar hos en mängd icke specifika symtom, t ex. utmattning och låg energi.

De flesta fallen av utmattning är milda, med fullt tillfrisknande efter återhämtning . De märks sällan.  En bråkdel kommer att känna av utmattningen och misslyckas i sin rehabilitering.  Dessa sjunker  djupare i orkeslösheten.  Allvarlig utmattning kan ge varaktiga konsekvenser.

Psykisk eller känslomässig stress som ofta uppstår i osunda relationer är en avgörande faktor ( läs om: ”toxic relationships).   Om tillståndet lämnas åt sitt öde och de underliggande faktorerna inte röjs ur tillvaron, så blir utmattningen värre. 

Med rätt förutsättningar så kan kroppen läka sig själv.  

Varierade symtom

Symtomen för binjureutmattning är många och varierade eftersom kroppen inte längre fungerar som den borde.

 • trötthet
 • sömnproblem
 • oro
 • lågt blodtryck
 • muskelsmärtor
 • överkänslighet
 • matintolerans
 • nedsatt sexlust
 • låg kroppstemperatur
 • oregelbunden mens
 • insomnia
 • PMS
 • hjärtrusning, oregelbundna slag
 • slöhet
 • saltsug
 • lågt blodsocker

Symtom av binjuretrötthet kan visas vara både förvirrande och invecklade, eftersom det är flera system i kroppen som samtidigt blir dysfunktionella.

Logisk förklaring

Dock finns det en logisk förklaring för varje symtom.
Symptom avspeglar kroppens sätt att varnar för inre kaos.

Exempelvis kan saltbegär och lågt blodtryck bero på en rubbning av hormonet Aldosteron.
Hjärtklappning kan bero på ett aktiverat sympatiskt nervsystem eller brist på B12.
Muskel- och ledvärk beror ofta på det katabola tillståndet i kroppen (det nedbrytande tillståndet i matsmältningen).
Sömnlöshet kan bero på metabolisk obalans.
PMS är sannolikt på grund av överdriven östrogen.

Dessa symptom avspeglar kroppens strategi för fungera i ett ett krisläge med nedsatt fysiologi.  Det är kroppens sätt att söka balans under de förutsättningar som finns.

Bara för att dina symptom är svårt att förklara, betyder inte att de inte är på riktigt.  Att veta vad dina symtom säger dig, är nyckeln till att förstå den underliggande orsaken till dina hälsoproblem.  Det är också första steget till återhämtning.

Och erkända diagnoser

Förutom dessa symptom  finns många erkända diagnoser som är relaterade till binjuretrötthet:  IBS, depression, metabola syndromet, PCOS, POTS, Diabetes, Hypotension, östrogendominans, fetma, hypotyreos och autoimmuna sjukdomar.

Föreningen mellan kropp och själ

I avancerade stadier är binjuretrötthet en stor del av balansen mellan kropp och själ.  Bli inte förvånad eller rädd, ifall den stora majoriteten av hälso-och sjukvårds personal inte känner till den helhetliga kopplingen och dess konsekvenser vid obalans.

Den bästa strategin för återhämtning börjar med att ta kontroll över din egen hälsa.  Ju mer du vet, desto bättre kan du hitta rätt person att hjälpa dig.  Att veta mer om hur din Binjureutmattning påverkar dig och vad det betyder är nyckeln till din återhämtningsprocessen.


Utmattningens olika stadier

Det behövs mer forskning kring utmattning.  Nuvarande forskning tyder på att det finns fyra stadier:

 1. Reaktion (mild utmattning, svår att känna igen)
 2. Motstånd (mild utmattning, svår att känna igen)
 3. Utmattning  – alarm som kan delas in i fyra faser:
  a. System dysfunktion
  b. Hormonell obalans
  c.  Balansrubbningar – kroppen kämpar för att fungera.
  d.  Ren överlevnad och nära misslyckande -här orkar kroppen inte kliva ur sängen.  (Binjureutmattning)
 4. Misslyckande – kroppen bryts ner.

Stadie 1 och 2 går att reparera med vila, kost och förändring i livsstilen. 

Symtomen vid fas 3 c. är allvarliga och kan inkludera hjärtklappning, bröstsmärtor, postural hypotension, svår ångest, svår sömnlöshet, känsla (hjärndimma och trötthet), hypotyroid trots medicinering.

Täta binjure- krascher följt av långsam återhämtning ökar risken för en misslyckad rehabilitering.

Vilket skede är du i, i din utmattning?

Att veta vilket skede av utmattningen du är i är viktigt, eftersom återställningsalternativen skiljer sig för varje steg och fas.  Vad som fungerar för en etapp kan ge bakslag i ett annat skede.

Många av de invecklade och förvirrande symptom av utmattningen är hormonrelaterade, särskilt för kvinnor.  Vanligvis deltar OAT , den hormonella axeln.  Obalans för OAT-axeln är ett kännetecken för etapp 3b. i binjureutmattning.
Det kan leda till symtom som PMS, låg kroppstemperatur, endometrios, PCOS, cystisk bröst, menstruations oegentligheter, muskelknutor, äggstocksrubbningar och Östrogendominans; torr hud, viktökning, trötthet, låg energi, tröga svar på sköldkörtelmediciner av sekundär hypotyreos; salt begär, frekventera infektioner, hypoglykemi, sömnlöshet, ångest och adrenalinet som rusar.

Sympatisk överton är vanligt i sent skede av Binjurareutmattning.

Dagens hjälp av sjukvården

Det gemensamma förhållningssättet av konventionell medicin är att undertrycka dessa symtom och öka energiflödet med mediciner. Detta kan ge dig en tillfällig lindring, men är ofta en misslyckad strategi på lång sikt för organen, som är känsliga.

Ett alternativ och mer skonsam metod är att överväga fokus på binjurarnas hälsa först och främst.  När binjurehälsan återställs, kommer många av dessa symptom förbättras.


Olika reaktioner beroende på kroppstyp

Vissa människor kan uppleva enorm fysisk eller känslomässig stress och har inga symtom av binjuretrötthet, medan andra kan ha extrem trötthet inför den minsta stressfaktor. 

Kroppens biologiska konstitution eller kroppstyp är en viktig faktor när det gäller uttrycken för utmattning.  Varje persons biologiska konstitution är unik.

Binjureutmattning är på riktigt, verklig och obehaglig.  Dessa krascher inträffar när kroppens förmåga att övervinna upplevd stress är överväldigad.  Kroppen har nått sin maximala förmåga att hantera komplexiteten av liv – fysiskt eller känslomässigt.

Binjureutmattning är kroppens sätt att spara energi genom ned-prioritering av sina interna funktioner.

Nöden har en lag

Kroppen behöver finnas på en sparlåga, för överlevnad.  Många blir sängliggande om kraschen är svår.  Trötthet kan komma helt plötsligt och vara svår att hantera.  

Krasch och återhämtning är en del av kroppens naturliga lag.  Det är viktigt att människor som lider av binjuretrötthet veta om detta, för att undvika kraschar, som försvagar binjurarna ytterligare.

Kunskap om näringspreparat och örter för läkning

Det är klokt att kolla vad du har behov av, vad du tål och hur mycket du behöver ta av olika preparat istället för att köpa ett par burkar av det som du tror funkar eller det du hört funkar på andra.  Rätt näringstillskott tjänar till att stödja binjurefunktionen och det behövs för läkningen.  Felaktig användning av kosttillskott och överdosering av receptbelagda läkemedel, inklusive hormoner, är dock vanliga misstag vid binjure återhämtning.

Örter och glandulars används ofta för att stödja binjureutmattning och kan vara till nytta i tidiga stadier av sjukdomen, men det kan slå tillbaka, ofta, och innebära att tillstånd försämras på grund av bristande uppföljning.

Användning av hormoner till sköldkörteln och steroida läkemedel bör övervakas noga , eftersom deras aggressiva användning är en annan fara som kan leda till förödande resultat för många som lider av avancerade binjureutmattning.

Lyckligtvis finns det ett antal milda alternativa och naturliga sätt att hjälpa återhämtningsprocessen.  Att veta när man ska använda vad slags tillskott är en nyckel till återhämtningsprocessen.

Att i ren iver ta en stor cocktail av näringstillskott kan förvärra binjureutmattning på sikt.


Sundare livsstil innebär att lära sig lyssna på kroppens signaler

Bra träning, återhämtning och diet kan hjälpa binjureåterhämtning, men detta måste utföras korrekt.  Alltför tuff träning kan utlösa binjure- kraschar.  Felaktig träning kan fördröja binjureåterhämtning, då det tömmer kroppen på den energi som krävs för att läka. Träningsintensitet, frekvens och fokus ska matcha energitillståndet i kroppen, hela tiden.


Maten är din medicin

Kosten är en viktig del av återhämtningen.  Att inta ordentliga kolhydrater, protein och fett som är passande för metabolismen och kroppstypen är avgörande.

Felaktig kost kan fördröja och kan förvärra binjureutmattning.  En personlig återhämtning och kostplan är en nyckel till fungerande återställningsprogram.


Saltvattnet och mat -din räddare i nöden

Elektrolytbalans måste följas noga för dem med avancerade binjuretrötthet på grund av obalans i natrium och blodtryck.


Lita inte blint på blodprov och saliv test

Vanligt blodprov är inte det bästa, när det kommer till binjureutmattning.  Saliv hormon test används allmänt men har sina begränsningar.   Ett enda ögonblicksbild av en hormonell funktion, vid en viss tidpunkt berättar sällan hela historien och kan i själva verket vara vilseledande.

Utbredd feltolkning av saliv kortisol- testresultaten är vanligt på grund av den inkonsekventa kliniska korrelationen.  Salivtester, är om nödvändigt, mest effektiva när de administreras seriellt för korrekt tolkning.  Lyckligtvis, det finns enkla och insiktsfulla kvalitativa utmaningar en kan göra hemma för att bedöma binjure funktionen.


Helheten behövs

Nyckeln till en fullständig återhämtning från binjureutmattning ligger i att hitta en erfaren professionell person med fördjupade kunskaper.

En återhämtning som inkluderar kroppen, känslorna och själen är bäst. Innehållet: en anpassad kost, livsstils justeringar och näringstillskott motsvarar kroppens behov under hela återvinningsprocessen.

Läkemedel kan ges som som sista utväg.  Återhämtningstid varierar beroende på svårighetsgrad.  En återhämtnings period på tre till tolv månader är normalt under sakkunnig vägledning.

Information hämtad och översatt efter bästa förmåga från: www.drlam.com

Själv har jag många års erfarenhet av utmattning.  Jag har kommit en bra bit på vägen med hjälp av egna erfarenheter och utbildningar inom Ayurveda och kunskap om stress i höftböjarna och nervsystemet. Jag har dessutom fått god hjälp främst från Harald Blomberg.