Vatten

Vattna kroppen – vattenboken – saltvattenskuren

Mona Nygren säger: Ofta dricker jag vatten med lite salt i, för att väcka min törst och återfå kraft, speciellt efter resor eller ansträngningar.

Två vanliga frågor:

  • Hur mycket ska jag dricka?
  • Hur mycket salt ska jag ha i vattnet?

Svar: Lagom och när det behövs är mitt svar.

Se på vilken färg din urin har. Ju mörkare desto mer vatten behöver du. Salt är inte farligt så länge du dricker. Salt behövs när du stressar. Vatten också.  För dig som är rädd för att salta, så kan den här artikeln i från DN vara läsvärd: ”Ta rådet om salt med en nypa salt”.

Saltvatten kan rädda trötta binjurar

Oraffinerat mineralsalt och vatten  kan hjälpa trötta binjurar. En vanlig signal vid utmattning är att saltbehovet ökar.
Dr Michael Lam, specialist på Binjureutmattning rekommenderar 1/2 -1 tsk mineralsalt i ett glas filtrerat vatten om morgonen.

Själv gillar jag att blanda lite svagare, då jag gärna vill åt den runda smaken istället för saltsmak.

Vatten

Saltvattenskuren  -innebär att fylla på med en mild saltvattenslösning direkt från morgonen, före frukost.

Dosering: ca 1/2 tsk salt på 1 liter vatten.

Trappa upp och under en två veckors period kan du vid behov dricka upp till två liter vatten per dygn. Undvik att dricka kaffe och annat som torkar ut.

Drick varmt, koka upp och blanda med kallt om det behövs.

Ayurveda säger: Vattnet bör för de allra flesta drickas varmt/ljummet. Så länge din tunga är varm och röd dricker du rumstempererat i annat fall så dricker du ljummet/varmt (koka upp det först).

Vatten

Varför vattna kroppen?

Har du börjat fundera på vad stress gör med vattnet i vår kropp och hur vi påverkas av det vi faktiskt har inom oss?

Då kan du läsa mer här, om vatten.

Ur boken: Din kropp skriker efter vatten av Dr. F Batmanghelidj.

Jag kan märka att jag efter att ha rest eller ibland att jag vaknar och känner mig torr i munnen.
Min fundering: 
När börjar vi torka ut? 

s.27 står att läsa:
Under fosterstadiets cellexpansion måste det vatten som behövs hämtas från mamman. Signalsystemet för vattenintag verkar emellertid produceras av fostervävnaden, medan effekten märks på mamman. De allra första signalerna om fostrets och mammans vattenbehov verkar vara illamående på morgonen under graviditetens inledande fas. Att mamman mår illa på morgonen är en törst-signal från såväl fostret som mamman.

 

Vatten

Varför känner vi inte hur törstiga vi egentligen är?

s.28 står att läsa:
Det börjar nu står klart att kroppen blir allt mer uttorkad från tidig vuxen ålder på grund av gradvis avtagande törstkänsla. Med stigande ålder minskar vattenhalten inuti kroppens celler, tills förhållandet mellan mängden vatten inuti i cellerna och utanför cellerna ändras.

s.30 står att läsa:
Människokroppen kan bli uttorkad också när det finns tillgång på vatten. Vid stress förlorar människan törst-känslan och den livsviktiga insikten om att kroppen är i behov av vatten.
Många tror dessutom att vi kan ersätta vatten med kaffe, läsk, alkoholhaltiga drycker. Att man är torr i munnen är det allra sista tecknet på uttorkning.

Jag funderade varför jag ibland fick astma och ibland allergi och hade ont nästan jämt, även fast jag åt mediciner för att lindra smärtan.
s.34 står att läsa:
Samtidigt ser man inte längre muntorrhet som kroppens enda törst signal. För det andra, när neurotransmittorn histamin och dess underordnade vattenreglerare blir alltför aktiva, så aktiva att det skapar allergier, astma och kronisk smärta i olika delar av kroppen, bör dessa signaler uppfattas som en törst-signal. En av larmsignalerna i kroppen.

s.35 står att läsa:
Enligt det nya synsättet ska kronisk kroppssmärta som inte enkelt kan förklaras genom skada eller infektion i allra första hand tolkas som en signal om kronisk vätskebrist i det område där smärtan registrerats.

Om man inte känner igen kroppens törst-signaler kommer det utan tvekan att skapa svåra problem på grund av det nuvarande sättet att behandla dessa tillstånd. Det är alldeles för lätt att se signalerna som komplikationer i ett allvarligt sjukdomsförlopp och börja behandla signalproducerande uttorkning med komplicerade procedurer.

Även om man skulle kunna behandla tillståndet med enbart vatten, kan  olika läkemedel eller diagnostiska förfaranden genom ingrepp i kroppen påtvingas personen i fråga. Både patienter och deras läkare måste vara medvetna om de skador kronisk uttorkning kan åstadkomma i den mänskliga kroppen.

Bland kroniska smärttillstånd kan nämnas: buksmärtor, reumatisk värk och ledinflammation, kärlkramp, smärtor i hjärtat vid promenader och även i vila, smärta i ländryggen, smärta i benen under promenader, huvudvärk i samband med migrän och baksmälla, inflammation i tjocktarmen med tillhörande förstoppning.

Vatten

Enligt det nya synsättet bör alla smärt tillstånd behandlas med en justering av det dagliga vätskeintaget.

Jag undrade förut varför jag hade så ont i min leder, något som nu är helt borta.  

s.58 står att läsa:
I ett inledningsskede bör reumatisk värk i lederna betraktas som signaler på vattenbrist i de drabbade leders broskytor. I samband med viss reumatisk värk kan dessutom saltbrist vara en bidragande orsak.
s.63 står att läsa:
Det är tänkbart att uttorkning hos ett snabbt växande barn kan ge sig till känna som smärta i lederna eller som halsbränna. Sättet att skicka larmsignaler om vattenbrist kan naturligtvis vara det samma hos unga människor som hos vuxna.

Jag har länge undrat varför jag var så stel i ryggen och varför jag hade ont i ländryggen före jag efter alla år med medicin, före jag började med yoga.

s.65 står att läsa:
Man bör vara klar över att ryggradens leder – lederna mellan ryggkotorna och deras diskar – är beroende av olika hydrauliska egenskaper hos vattnet som lagras i diskarnas kärnor, samt i broskskivorna som täcker ryggkotornas flata ytor.

I ryggkotornas leder är vattnet inte bara ett smörjmedel för kontaktytorna; det hålls också kvar i diskens kärna inne i ryggkotans lediga ytor och bär upp vikten från kroppens överdel.

Hela 75% av kroppens vikt bärs upp av vattnet som lagras i diskkärnan. 25% av det fibrösa materialen runt disken. Principen av uppbyggnad av samtliga leder är att vattnet ska fungera som ett smörjmedel, och på samma gång tåla kraften som orsakas av vikten eller spänningen som åstadkoms av musklernas verkan på leden.

Om ett tillfälligt vakuum uppstår stimulerar det vattenförsörjningen till leden.

Vatten ger det viktiga hydrauliska stöd som gör att disken kan bära upp kroppstyngden. Ryggens diskar och kotornas leder står först på tur. Den femte ländkotan påverkas vid 95% av alla fall.

Vatten

Hur har mina kroniska problem i nacken (smärta, stelhet, överkänslighet, svaghet) bara kunnat försvinna?

s. 67 står att läsa:
Att röra på nacken har avgörande betydelse för att skapa ett tillräckligt flöde av vätska inom diskutrymmena i nacken. Huvudets vikt pressar ut vätskan från diskarna över tiden. För att få tillbaka samma vatten krävs att ett vakuum skapas inom samma diskutrymme. Det kan bara uppkomma om huvud och nacke böjs tillbaka tillräckligt många gånger.

Varför försvinner huvudvärken, så även migrän?

s.69 står att läsa:
Min personliga erfarenhet är att migränhuvudvärk orsakas av uttorkning, alltför varma täcken som gör att kroppen inte kan reglera temperaturen under sömnen, av alkoholhaltiga drycker (baksmälla) som inleder en process av uttorkning i cellerna – (framför allt i hjärnan), av kostrelaterade eller allergiska faktorer som utlöser en utsöndring av histamin eller av stark hetta som inte kompenseras genom vattenintag.
Migrän verkar i grunden vara en indikation för den viktiga regleringen av kroppstemperaturen i samband med ”värme-stress”.

Vatten

Varför uppkommer en depression?

s.74 står att läsa:
En depression uppkommer när hjärnan ställs inför ett besvärligt emotionellt problem och därför får svårt att samtidigt hantera andra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Depressions tillståndet är nästan alltid ett övergående fenomen om individen är omgiven av kärlek, omsorg och empati som kan knuffa tillbaka henne eller honom i rätt riktning. Dessvärre finns det personer som inte klarar av att hantera den rädsla, oro och ilska som hänger samman med depressioner.

Sjukdomstillstånd som verkar vara knutna till ”sociala påfrestningar” – rädsla, oro, osäkerhet, ihållande känslomässiga eller äktenskapliga problem – och därmed sammanhängande depressionstillstånd, kan orsakas av en vattenbrist som är av en sådan omfattning att den påverkar hjärnvävnadens vattenförsörjning.

s. 76 står att läsa:
Genom uttorkning sjunker hjärnans förmåga att generera energi. Många av hjärnans funktioner som är beroende av denna typ av energi blir ineffektiva. Vi känner igen detta funktionshinder, och kallar det depression.

Vatten

Varför blir man kroniskt trött? 

Kroniskt trötthetssyndrom är en sjukdomsstämpel som sätts på en serie avancerade fysiologiska problem som förefaller hänga samman med stress.
Om vi förstår vad som händer i samband med stress kommer vi också att förstå vad som menas med kroniskt trötthetssyndrom.

Varför är stress och uttorkning ”samma, lika”?

När kroppen blir uttorkad uppkommer samma fysiologiska processer som vid andra typer av stress. Uttorkning är lika med stress, och när stressen väl etablerats, mobiliseras primärmaterial från kroppens olika depåer. Denna process kommer att förbruka en del av kroppens vattenreserver.
Uttorkning leder till stress och stress orsaker ytterligare uttorkning -en ond cirkel är etablerad.

Vatten

Vad händer vid regelbundet intag av alkohol och koffein?

I samband med allvarlig uttorkning som orsakas av att ett regelbundet intag av alkohol och koffein måste blodcirkulationen till nerverna öka när vatten ska pumpas in i nervernas ”vattenleder”.

Detta kommer förr eller senare att leda till en ”inflammation” som så småningom skadar de skyddande lagret kring nerverna – i en snabbare takt än de hinner repareras.  De yttre tecken på en sådan ”regional” process har fått etiketter som multipel skleros (MS) och andra typer av nervåkommor.

s. 92 står att läsa:
Uttorkning är den främsta stressfaktorn för människokroppen och för alla levande organismer.

Vatten

Tips: Behöver du sova gott?

Drick ett glas vatten och ta en nypa salt på tungan, men låt inte saltet komma i kontakt med gommen.

Ur boken: Din kropp skriker efter vatten av Dr. F Batmanghelidj.