Trauma hos högfungerande leder till krasch och utbrändhet

Bakom drivkraften att prestera och vara perfekt

Ordet och begreppet trauma kan ge dig svaren du söker, samtidigt som det kan vara totalt ointressant för dig. Kanske, på grund av hur bra du hade det som barn eller hur perfekt ditt liv ser ut nu.

Trauma drabbar oss alla, i många olika former. Och dina barn ärver dina trauman. Så kanske kans du fortsätta läsa, inte för din egen del, utan för barnens. Ofta ser vi inte våra egna problem för att de har varit med oss så länge eller låter dessa bli en del av vår personlighet.

Det är först när de goda egenskaperna blir lite ”mer” eller ”mindre” som vi kanske kan se att det varit svårt att välja annat än det nedbrytande, de sunda gränserna är osunda.

Lidande, som du lever med idag, kanske inte riktigt passar in i vad du själv tror är ett trauma. Det finns lika många olika och unika problem kopplat till trauma som det finns människor. För väldigt många händer något som blev för mycket, något som skedde för snabbt eller plötsligt redan före vi lärt oss prata och utvecklad det episodiska minnet. En stress som hindrar den motoriska utvecklingen och hjärnans mognad, effekterna av detta har väldigt många liknande symtom som vad vi kan se i ADD och ADHD. Något som påverkar oss genom livet, om inget görs.

 

Bilder eller tankar

När ordet trauma kommer upp, så är det vanligt att tänka på någon annan än sig själv. Många tänker på en kritisk erfarenhet. Naturkatastrof som tsunami, krig eller bilolycka.

Trauma kan vara svåra att upptäcka då en av reaktionerna är att zooma ut i dissociation, för att slippa känna, se och uppleva överväldigande händelser. Väl utanför medveten närvaro kan det vara svårt att märka vad vi förlorat kontakt med. Detta är unika personliga upplevelser. Vem som fastnar i dessa undermedvetna handlingar, som hämmar förmågan att nå en fungerande återhämtning, är högst individuellt. Det behöver heller inte vara en händelse som inträffar en gång. Det är vanligt att det är många händelser som inträffar över längre tid, redan från tidig ålder. Vi kan triggas av påslag i ett eller flera sinnen genom ljud, ljus, lukt, smak, konsistens, beröring, rörelser eller genom passivitet.

 

Fysiska reaktioner som hindrar kroppen och tankeverksamheten

Psykiatern Harald Blomberg nämner aktiva stressmönster; mororeflexen och frysreflexen, som två bidragande orsaker till att barn och vuxna får koncentrationssvårigheter och problem att hantera sin egen stress. Det sitter i kroppen och regleras genom rytmiska rörelser. Dessa reflexer är inte det samma som hållnings reflexer som det oss stabilitet att stå, sitta och gå utan dessa påverkar impulskontrollen, gränssättning, balans,  uppmärksamhet genom alla våra sinnen, förmågan att relatera och nå full mognad i hjärnan. Givetvis förhindrar detta också återhämtningen.

Barnläkaren och forskaren Dan Siegel nämner toleransfönstret som ett sätt att teoretiskt visa på hur vi utanför våra gränser styrs av oro, irritation och hjälplöshet och visar i sin hand modell av hjärnan hur vi genom stressorer tappar kontakten med våra exekutiva funktioner i prefrontala cortex ”flipping the lid”. När väl kopplingen är bruten hamnar vi utanför våra individuella toleransfönster, checkar ut och de primitiva överlevnadsreaktionerna kan styra och ställa.

”Trauma är inte vad som händer med dig utan vad som händer inuti dig som ett resultat av vad som hänt dig”.

Gabor Maté

 

Vad är det som fattas

Du kan mycket väl vara i en ledande position på ditt arbete, ekonomiskt framgångsrik, kreativ ut i fingerspetsarna, en toppstudent eller äventyrare som rest jorden runt. Du kan vara precis vad som helst. Ditt liv kan se fantastiskt ut utifrån, samtidigt som du lider. Det ena utesluter absolut inte det andra.

Här i Sverige är det enkelt att lika självklart att se hur vi påverkas och fungerar i relationer då vi lever med tanken på hur förskonade vi varit från elände, att vi är jämlika och frigjorda, feminister och är yrkesverksamma självständiga människor.

Vänd gärna på synsättet och välj att se på vad som inte gagnat dig bakom den perfekta fasaden i din personliga historia. Se där du kunde fungerat bättre. Vad som fattades för att du skulle känna dig säker, trygg och kunna ta andra val.

Vad borde du haft, där och då, när t ex. din mor gick in i depression, föräldrarna skildes, när du blev lämnad av din partner, när du fick hjärnskakning, när du bröt benet?

 

Svårt att se sig själv

Det är många gånger svårt att inse att händelser, som utåt inte var så stora, påverkade dig stort. I den lilla kroppen, när du var liten, var du beroende av att ha andra i din omgivning som kunde hjälpa dig med stressreglering och känslohantering. Inte det samma som att avleda din uppmärksamhet eller tillrättavisa, utan verkligen vara där för dig. Det pratas nu om att försummelse hos barn påverkar mer än vad fysiskt våld kan göra.

Peter Levine som är en av företrädarna för kroppsbaserad traumahantering med Somatic Experiencing nämner hög feber hos barn under 3 år kan göra att barnet blir aktiverat och senare inte känner igen sina föräldrar som en trygg punkt, anknytningen påverkas. Barnet senare får svårare att relatera och känna sig trygg tillsammans med andra.

 

Historia utan ord

I en trauma- historia fattas delar av berättelsen. Det finns vanligen inte tydliga minnen, utan snarare sensationer som verkar inte relatera till någon given källa. Fragment av ett minne som blir tydliga symtom.

 

”Traumatiserade har symtom istället för minnen.”

Mary R. Harvey, Ph.D. psykolog och författare

 

Symtom och signaler kan hjälpa dig att reflektera. Genom nyfikenhet kan du bilda din egen uppfattning om du har en trauma-historia eller inte. Vi behöver inte prata om våra trauman för att bearbeta dessa. Det räcker långt att se på vilka signaler som din kropp sänder och vilka reaktioner som bearbetas.

Några vanliga signaler och symtom:

 

 • Känns som att du inte har något riktigt jag, som att du inte vet vem du egentligen är
 • Depression och / eller ångest (inklusive generaliserad ångest)
 • Irritabilitet och att vara väldigt kort i humöret
 • Tappat intresse för livet eller saker som brukade ge dig nöje
 • Radera verkligheten genom substanser och beteenden
 • Koncentrationsproblem
 • Sömnlöshet och svårigheter att sova (inklusive mardrömmar)
 • Känslomässigt översvämmad och ofta överväldigad
 • Oförmåga att visualisera en framtid (än mindre en positiv framtid)
 • Hopplöshet och förtvivlan
 • Skam, en känsla av att du är värdelös
 • Få eller inga minnen, att minnas din barndom som en dimma eller helt blank
 • Överkänslighet och misstro
 • Kropps symptom som värk, smärta, huvudvärk
 • Missbruk och ätstörningar
 • Självskade eller destruktivt beteende

(Janina Fisher, Ph.D.s psykoedukaion)

 

Går vi idag och söker hjälp, utan att bli mötta på en traumanivå fortsätter dessa problem att finnas inom oss. Det som inte bearbetas växer. Den här typen av personlig utveckling är en enkel och samtidigt till stunder väldigt utmanande.