Monas containing her body

Skillanden på Sorg och trauma

SORG känner vi till, ganska väl. Eller hur?

TRAUMA är desto luddigare. Sorg som leder till depression, kan i själva verket vara trauma, som inte alls läks genom KBT eller samtalsterapier.

SORG: Generell reaktion är ledsamhet.

TRAUMA: Generell reaktion är känslan av terror.

SORG: Reaktionen är ensam.

TRAUMA: Flera reaktioner med sorg inkluderad.

SORG: Dessa reaktioner är kända hos de flesta terapeuter och inom vård och omsorg.

TRAUMA: Dessa reaktioner (speciellt för barn) är okända för föräldrar och personal inom vård och omsorg.

SORG: Här kan samtalet ge stöd och vara upplyftande.

TRAUMA: Här kan samtalet vara svårt eller rent utav omöjligt.

SORG: Här är smärtan en signal på förlust.

TRAUMA: Här triggar smärtan terror, känslan av förlust, av överväldigande hjälplöshet samt förlust av trygghet.

SORG: Här är ilskan utan våld.

TRAUMA: Här är ilskan ofta våldsam för en själv och andra.

SORG: Här säger samvetet ”Jag önskar att jag skulle/ inte skulle”

TRAUMA: Här säger samvetet: ”Det var mitt fel. Jag kunde har gjort annorlunda. Det skulle varit mig istället”.

SORG: Aldrig någon attack på självbild eller självförtroende.

TRAUMA: Attack och vanföreställning, förvrängning av självbild och/eller självförtroende.

SORG: Drömmarna brukar handla om den som försvunnit.

TRAUMA: Jaget är ett offer i mardrömmen.

SORG: Involverar inte trauma.

TRAUMA: Involverar sorgreaktioner, i tillägg till specifika reaktioner som flashbacks, aktiv skvätt-reflex, hyperkänslighet, domnande av kroppsdelar m.m.

SORG: Läker genom känslomässig release.

TRAUMA: Läker genom urladdning och självreglering.

SORG: Reaktionerna förminskas över tid.

TRAUMA: Symtomen kan öka med tiden och utvecklas till postraumatiskstress och andra sjukdomar som påverkar immunförsvaret och din hälsa.