Konsten att läka trauma

jag bjuder på trygghet, så att du känner dig trygg.

Att vara en resurs under traumaarbete innebär att ge full närvaro och uppmärksamhet. Den jag möter har behov att bli sedd, hörd och att få vara precis som denne är.  Så till en början, handlar det om att jag bjuder på min trygghet i rummet. Att ge dig alternativ, för att så skapa en social kontakt. Något som kan vara jätte jobbigt, när den typen av kontakt inte etablerats i livets tidigare skede. Här behöver du hjälp att bli mött på ett sätt som känns ok eller mer än ok, för dig. 

När du lärt dig vad som är dina resurser kan du skapa ett rum du trivs bättre i. Sedan bär det av på äventyr. Du ska kunna känna att du har utrymme och trygghet. Jag är ett stöd och en kartläsare, för att se på vilka delar som på fattas livskartan. Med nyvunnen trygghet erbjuds du att med nyfikenhet och olika övningar sätta ord på sensationer, beskriva upplevelser, känna kroppens rörelser och hitta ett sammanhang.

nervsystemet och trauma

I trauma tappar du kontakten med dig själv, på olika vis. Det sker gradvis och kan därför vara svårt att känna. Att tappa kontakten med sig själv kallas för dissociation. Du kan vara dissocierad känslomässigt, fysiskt eller mentalt. Men också i kombinationer. När nervsystemet kan börja reglera, så att du inte längre sitter fast i ett mönster, bildas nya banor och spänningsmönster släpper sina grepp. Det kan beskrivas som en frihetskänsla genom andning och närvaro, som också ger plats för klarhet i sinnet och ökad kroppskänsla.

Tappar kontakten, gör du varje gång du går utanför ditt individuella toleransfönster, för hur mycket stress som kan hanteras. Då tappar du delar av din intelligens, som sitter i främre delen av hjärnan. Stress drivs av primitiva mönster som inte styrs av viljan och är kopplade till lägre, mindre utvecklade delar av hjärnan. Stressmönstrens huvudsakligen drivkrafter är: irritation, oro eller hjälplöshet.

Detta sker även om vi gör något som vi gillar mest av allt, till exempel tränar.  Du har väl nån gång ”sprungit som ett tok” eller fått ”yogahjärna” efter avslutad yoga och glömt kvar något av dina saker i omklädningsrummet. Mönstren finns hos alla. De ska ska ta över i krislägen, för vår överlevnads skull. Men när faran är över, så ska nervsystemet komma tillbaka till en normal reglering. Ingen ska fortsätta vara driven av krafter som ligger utanför vår viljemässiga kontroll. För vem vill känna sig irriterad, rädd eller dum inför sig själv och andra, mest hela tiden? Det är där skon klämmer, för många i dag.

snabba svängningar

Nervsystemet är för många så aktiverat, på grund av alla intryck och brist på regleringsmöjligheter, att det tar år med fokuserad träning att komma ner till en normalnivå. Med en hög stressaktivering pendlar du väldigt snabbt mellan ”på” eller ”av”. Och det gör dig känslig för nya intryck, eftersom det påverkar humöret. Sömnen blir lidande. Matsmältningen lika så. Att lägga sig ner och vila betyder inte att du vilar. Det är oro/panik eller att hjälplöshet som råder även där.  

tål mer stress

För att bygga ett större toleransfönster, så att du tål mer av stressens svängningar och slipper känna lika mycket av på/av effekten, så funkar yoga och annan kroppsbaserad övning fint. Där finns utrymme för att lära sig känna ifall drivkraften är irritation eller oro eller ifall du tappar känslan för vad du gör. När du känner att du tappar valmöjligheten, så är du fast i din stress. För att komma längre, kan du behöva ser mer på traumahantering. Trauma är något alla möter i livet. Frågan är bara om du är mogen för att se på dessa hinder och låta din personlighet växa eller om du ska stanna kvar i den tillvaron som du känner till, även om du kunde må bättre.

Vi kan utforska dessa stressmönster med nyfikenhet. Tillsammans. Om du vill lära dig uppleva sund aggression, en vakenhet eller rätt och slätt ren kärlek, istället för utmattning och hjälplöshet.

Många av oss har från födsel och tidig barndom inte haft resurser att bygga ett starkt toleransfönster och är betydligt känsligare, än folk flest. Det gäller kanske speciellt de som har en stark längtan och dragning till yogan? Så var det i mitt fall.

5