Vila

Gör dina relationer hälsosammare

Som enäggstvilling inser jag min största utmaning här i livet: att förstå och upprätthålla en sund relation.  Det funkar inte med alla, eftersom jag inte kan föra ett normal samtal med min syster.  Så nära och samtidig så långt ifrån. meditera1Det är viktigt att se på sig själv och sitt sätt att vara.  Men också att andra kan göra det samma.  Så undrar jag, vad är det som får människor att tappa fattningen, att irritera sig och att döma andra? För att förstå mer ser jag på vad människans grundläggande behov i själva verket är.  Som människa så söker vi medvetet eller omedvetet kärlek genom tillhörighet,  på djupet,  inom oss så finns en längtan att känna sig älskad eller önskad.  Vissa stöter eller har skärmat av.
För att känna mig själv och slippa känna mig utanför, tar jag vägen genom mina höftböjare.  Den kontakt jag får där,  kan ge mig känslan av tillhörighet och trygghet som vissa gånger fattas i möten med andra. I från dessa djupt liggande och kraftfulla muskler kan jag hämta min livsstrategi, till skillnad från stressmönstrets överlevnads strategi. Så här, som jag ser det:  den energi vi har inom oss,  är våra känslor och den använder vi oss av i kommunikation. När de starkaste musklerna är återhämtade så finns en trygg grund att vila på och en kommunikation som inte behöver vara kritisk eller ställa andra till svars.  Jag menar de muskler som reagerar vi alla former av stress.  När dessa muskler blir trötta ger det sitt uttryck i kritik.

När stress tar över ändras tonen,  snällheten bleknar

En människa i stress fungerar utifrån överlevnads- instinkterna fly, fightas eller frysa.  Det är enkelt, de gånger när respekt och grundtrygghet fattas, så ökar kritiken.  Och klagomålen på vad vi inte får, vad andra inte gör och vad andra gör för fel.  Rösten är då lite vassare,  den fysiska kontakten har lite mindre ömhet och tålamodet tryter.  Med tiden så är det många som ger upp sina relationer,  istället för att se på vad det är i relationen som behöver kraft att växa. Det kan låta fånigt att ställa sig frågan, men, testa. Är jag omtyckt, av mig själv?    För mig är det så.  Min självkänsla styrs av kroppskänslan och dessa påverkar sättet jag känner mig, närvarande och tillfreds.   Vi kan alla önska och sträva efter en sund och varm relation istället för att nöja oss med något som känns ljummet eller näst intill acceptabelt. Tips till dig som har lätt för att kritisera andra och leta fel och brister:

 • ställ realistiska krav
 • se på sitt sätt att uttrycka dig, för att slippa såra andra
 • se inte bara på dina egna behov, visa förståelse
 • önska ett positivt samarbete
 • inspirera till en positiv känsla
 • lär mer om empati

Att ändra sitt sätt att vara, medför konstruktiv uppmuntran och inspiration, något som får relationen att växa och är raka motsatsen till svidande kritik.  Att lära sig öka tålamodet,  tjänar alla på i långa loppet.  Det är enklare att ändra sig själv,  än att ändra andra. Att uppmuntra kräver en mjuk blandning av acceptans, uppskattning och  beundran.  För att uppleva detta behöver du kunna rikta ditt fokus på de positiva kvaliteterna och beteendena hos dem du möter.   Hur ska det vara möjligt, om du inte se dessa kvaliteter inom dig? Relationen växer när vi kan uppmuntra dem vi gillar och samtidigt hängivet visa att de är betrodda, när så behövs.

Ytterligare  faktorer för bibehållen & sund relation:

 • Lär dig mer om dina stressmönster, så att vägen till dina mål ger dig tillfredsställelse.
 • ge kroppen återhämtning, så att du kan vila under sömnen.
 • Ge kroppen tid till daglig balans, så att du orkar med dina relationer.
 • Lär dig hur du ska äta för att kroppen ska orka vara pigg och stark.
 • Sätt sunda gränser, så att livet inte över belastas mentalt, fysiskt, känslomässigt eller ekonomiskt.

Anledningar till att  kommunikationen havererar

 • det som sägs baseras på en fantasi eller förväntning
 • ord och uttryck blir en maktkamp
 • stress låser dig i ett mönster 
 • kommunikationen förtydligar och kritiserar det negativa
 • en person fortsätter ställa den andra till svars

Vi  stressar,  är utbrända,  sjukskrivna och icke accepterade,  misslyckas i relationer och har svårt att hitta vår plats i livet. Människan går vidare.

gropen1