Därför behöver en utmattad kropp salt

Begär efter salt och lågt blodtryck

Tips: Ett glas saltvatten på morgonen kan göra väsentlig skillnad för dig som varit och är utmattad.

De flesta med avancerade binjureutmattning talar om ett lågt blodtryck och saltbegär.  Lågt blodtryck beror på den minskade vätskan i kroppen.

Saltbegäret är en absolut brist på natrium i kroppen.  Båda är på grund av Aldosteron.  För att kompensera detta, läcker kalium ut ur cellerna för att rädda natrium-kalium balansen.  Förlusten av kalium är mindre än natrium. Det gör att kalium-natrium balansen ökar, en obalans orsakar en annan problemställning i kroppen.

Dem som lider av binjuretrötthet ofta har en låg kroppsvätska tillsammans med ett saltsug på grund av brist på natrium samt en normal till hög kalium nivå.  De förlorade vätskorna måste ersättas försiktigt och långsamt.  När vätskan ersätts för snabbt utan tillräcklig natrium, späds mängden natrium i kroppen, vilket resulterar i en ännu lägre natrium nivå.  Detta kallas dilutional hyponatremi.

Symtom på låg natriumhalt

  • icke-specifika symtom på förvirring
  • slöhet
  • illamående
  • huvudvärk
  • slaganfall
  • svaghet
  • rastlöshet

IMG_4370

Utmattningens tidiga skede

I de tidiga faserna av binjuretrötthet ökar mängden kortisol och Aldosteron i vår kropp, på grund av ACTH- stimulerande effekten av stress.  Det resulterar i att natrium och vatten stannar kvar i kroppen och ger en uppsvälld känsla.  Receptorer som är känsliga för tryck i blod och blodkärl går in i ett automatiskt avkopplingsläge reglerat av det autonoma nervsystemet.  Det bidrar till att upprätthålla ett stabilt blodtryck, vid en tidpunkt när den totala vätskevolymen ökar, på grund av höga nivåer av Aldosteron som utlösts av stress. 

Med stress utsöndrar binjurarna också ett annat hormon som kallas Adrenalin.  Ett hormon i blodkärlen som ökar blodtrycket för att se till att våra hjärnor har ett adekvat blodflöde och syre, för att hjälpa oss att ta itu med överhängande faran.  Faktorer som påverkar det slutliga blodtrycket är Aldosteron, adrenalin och det autonoma nervsystemet.

Under de tidiga stadierna av binjuretrötthet, är blodtrycket ofta normalt om alla kroppsfunktioner är väl avvägda.  Om kroppen inte kan övervinna responsen av Aldosteron och adrenalin, höjs blodtrycket.  Det är vanligt med människor som under stress upplever en ökning av blodtryck.

 

IMG_4331

Viktigt att veta:  i kroppen  följs salt (natrium) och vatten som ler och långhalm.  Dit saltet far följer vattnet.

Högt blodtryck: När koncentrationen av Aldosteron ökar i kroppen, stigen också koncentrationen av natrium och vatten, mer vätska blir kvar i kroppen och blodtrycket stiger.

Lågt blodtryck:  Omvänt, när nivån av Aldosteron sjunker,  minskar mängden natrium och vatten i kroppen.  Blodtrycket sjunker.


Vad är  och vad gör Aldorsteron?

Mängden salt i kroppen är beroende av, och regleras av, ett hormon som heter Aldosteron, som tillverkas i binjurebarken under ledning av ett annat hormon som kallas ACTH (adrenokortikotropt hormon).

ACTH produceras av den främre hypofysen och stimulerar binjurebarken att utsöndra en mängd hormoner inklusive Aldosteron samt kortisol.  Liksom kortisol,  följer Aldosteron en rytm i sin utsöndring, med en topp klockan 8.00 och en dal mellan 12 -16.

Aldosteron ansvarar specifikt för att upprätthålla koncentrationen av natrium och kalium i och utanför cellen.  Detta har i sin tur en direkt effekt på mängden vätska i kroppen.  Och en viktig roll i regleringen av blodtrycket.

Till skillnad från kortisol, så har Aldosteron inte egen negativ effekt under höga nivåer.

Och när utmattningen fortsätter

När binjureutmattningen fortskrider till mer avancerade stadier, minskar  Aldosteron produktionen. Natrium och vätskeansamlingar påverkas.  När vätskevolymen minskas, uppstår lågt blodtryck. Celler bli uttorkade och natrium brist råder.

Att hydrera av en person med binjuretrötthet bör ta omkring tjugo-fyra till fyrtio-åtta timmar eller mer.  Vätska med tillräcklig mängd elektrolyter bör ges två till fyra gånger om dagen i lagom dos.  Kaffe, alkohol och te (med undantag för örtte) bör undvikas.

 

Symtom som sjukvården inte verkar se

Binjureutmattning tillsammans med låg natriumhalt leder till en klinisk bild som är utmanande för alla, även den mest erfarne klinikern.

De som är utmattad och lever med oroande symtom,  där sjukvården inte finner något onormalt i sina prover borde se närmare på sin saltbalans.  Elektrolyter kan faktiskt vara inom den normala nivån, även om symtom kvarstår hos de som är i allvarlig obalans med hög känslighet.  Det överensstämmer nämligen med avancerade binjureutmattning.  Vissa kanske behöver diuretika för att minska på vätska medan natrium fylls på.  Det kan ta lite tid att vätska upp med rätt balans.

De drabbade av avancerade binjureutmattning har oftast ett lågt kortisol och natrium.  De bör ta filtrerat dricksvatten med halv till en tesked salt regelbundet, särskilt på morgonen efter uppvaknande.


Få med högt blodtryck

Det är endast ett litet antal människor med binjuretrötthet som har högt blodtryck.  De som hör till den kategorin bör alltid kontrollera sitt blodtryck noggrant under vätskeersättning.

Om blodtrycket ökar, eller tecken på ödem uppstår och illamående utvecklas, stoppa salt intaget och konsultera med din hälsoterapeut.

Salter

Havssalt är bättre än bordssalt eftersom det också innehåller spårämnen. En bra cocktail för de som lider av binjureutmattning är grönsaksjuice som spädas med vatten och strös med havs salt och kelp.  Kelp innehåller ca 90 mg kalium och över 200 mg natrium per portion och absorberas lätt.

Fritt översatt av Mona Nygren. Vill du läsa mer om detta besök www.drlam.com

Läs mer:  Vattna kroppen, referat ur boken: Din kropp skriker efter vatten + tips om saltvattenskuren.