Primitiva reflexer & stress

Mona pratar ofta om reflexer och stressmönster på sina kurser.  
De primitiva reflexerna hindrar kroppen från att fungera optimalt.
Stressmönster hindrar oss från att själva kunna reglera bl a. tempo, andning, tankar och känslor.

VAD ÄR PRIMITIVA REFLEXER ?

Det är automatiska kroppsrörelser som aktiveras av stimuli utanför vår medvetna kontroll, alltså icke viljestyrda rörelser eller spänningar.  Att gripa, suga, vända oss, lyfta huvudet, åla, krypa, resa oss upp och gå är sånt som spädbarn gör även fast de inte kopplar tanken till rörelserna.  Primitiva reflexer är icke viljestyrda handlingar. Dessa primitiva reflexer uppkommer redan i livmodern. Fostret reagerar reflexmässigt och då känns och syns rörelser.

Vissa av de primitiva reflexerna hjälper till under vår förlossning. Barn födda med snitt har ofta kvar flera av dessa reflexer, eftersom de inte använder kroppen på samma sätt som andra barn.  Alla dessa reflexrörelser hjälper till att utveckla neurologi, rörelseapparaten och balans.  Reflexerna utvecklas gradvis i ett förutbestämt schema.  Den reflexmässiga styrningen av musklerna ska övertas av medvetandet (reflexerna ska integreras). Vid stress så hindras denna processen.  Primitiva reflexer återkommer vid stress i vuxen ålder.

Stressmönster

Stressreflexer (som Mona nämner som mönster) ska hjälpa oss att fungera fullt ut och med sunt förnuft vid olika situationer med olika reaktionsförlopp.  Enkelt sett kan vi se det som hur vi gasar, bromsar och stannar.  Fastnar vi kvar i ett eller flera av dessa mönster när den stressade situationen är över,  så sker samma aktivitet dygnet runt och vi styrs då av vår stress.  Det påverkar sömnen och matsmältningen och gör vardagen påfrestande.

Att leva med aktiva stressmönster hindrar kroppen från återhämtning eller bearbetning under sömnen.  Att vara fast i ett sådant mönster innebär ett påslag som skapar avtrubbning eller överkänslighet. Det kan vara ett överslag i ögon (ljus), öron (ljud), beröring, balans, smak, lukt.

De allra flesta vuxna har en bit kvar när det handlar om att lära sig styra över dessa reaktioner och saknar egenkontroll över sina krafter och förmågan att ge sig själv den återhämtning som behövs för att kroppen ska kunna vila och läka under sömnen.

Det är vanligtvis olika problem kopplade till detta, ADHD, ADD, känslomässig utmattning och vid tillbakahållna känslor, fysisk utmattning,  passivitet, fysiska handikapp eller vissa mentala problem.

reflexfigurer

Det är normalt att kunna behärska alla delar i vår kropp. Många har i dag problem med detta, oavsett ålder.

Hur kan då en vuxen människa fortfarande vara styrd av spädbarnsreflexer?