Hon behövde en hjälte och blev den, så en dag upptäckte hon att något fattades

Har du funderat, vad det är som gör att du hellre göra alla saker själv, istället för att be om hjälp? Även om det betyder att din hälsa faktiskt sliter ont.

Själv, så har jag haft svårt att se. Jag har faktiskt gjort det mesta för mig själv, utan att reflekterat så mycket över det. Människor med lagrad stress gör ofta så. Bara gör det.

Hur är det i din egen hjälteroll, när du fixat allt själv och märker att kraften är slut eller ersatts av förtvivlan eller tomhet? Jag gjorde allt själv utan att känna att det jag gjorde närde mig på något sätt.

Det är vanligt att fixa allt själv, bara för att det är svårt att riktigt lita på andra. Tillit och trygghet är något som kanske aldrig fick utvecklas fullt ut  barndomen och sedan behöver återetableras i vuxen ålder.

Jag tror inte att det är möjligt att tillåta andra att finnas där, för dig, om du själv inte är förankrad i en trygg kroppskänsla.

Utan att märka

Livet rullar på av bara farten och då är det lätt att bli fartblind!  Få drömmer om att dagarna ska fyllas av ensamhet och förtvivlan. För många blir det så iallafall. Det kan finnas en helt naturlig grund, till att du en vacker dag kommer dit. Du och din ensamhet och din förtvivlan, som tre musketörer. Hjärnan funkar nämligen så, att vi övervärderar vår förmåga att ta oss an hot och undervärderar våra egna resurser, både inuti och utanför, allt för att säkra vår överlevnad.

Min egen roll i mitt eget liv

Om vi nu inser att överlevnad inte längre är vad vi strävar efter i livet, utan det är en tillvaro med kontroll på hälsan och trygghet i gemenskap. Så kan kanske motivationen till att lära sig mer stiga?  Vad gör jag, för mig själv, för att känslan av egen trygghet och tilltro håller mig varm inifrån och ut?

Mina erfarenheter säger mig att det finns stunder då otrygghet infinner sig. Och vad kan då vara bättre än att försöka kontrollera vardagen? Jo, lära sig vad är det som ger dig trygghet och hur fyller du på med mer… trygghet.

Min stress styr mitt liv

Stress lagrad i kroppen kan ställa till det, speciellt för den som tror att vi viljemässigt kan styra hur vi mår och reagerar i vardagen.
Den som famlar i ovisshet, i hur vi kan stärka oss själva inifrån, kan till en början behöva en yttre resurs. Medreglering som kan hjälpa till att bena ut reaktionerna och visa övningar som ger en ökad tillgång till egna inre resurser.

Det är genom att lära mig mer om mina stressmönster, de som skapar reaktionerna i kroppen och sätt att bryta dessa mönster inifrån, som jag kan vara min egen trygga hjälte, en resurs för mig själv och andra.
Kan jag inte tolka signalerna och förstå om kroppen är i beredskap så är mitt hälsofrämjande arbetet lika precist som att spela på lotto. Det är för mig avgörande lära mig min interoseption, de signaler som sänds från nervsystemet som sätter oss i beredskap att frysa, fly eller kämpa, hålla med allt och alla eller svimma. Lika viktigt som att bygga resurser, centrera och stabilisera för att kunna leva med tillit och trygghet. Dessa byggstenar gör så att jag kan klara den stress som jag dagligen utsätts för och för att behålla min välförtjänta inre trygghet. Med trygghet och kroppskänsla kan jag så smått börja stabilisera återfå mitt fokus.

Vad är en resurs?

Yttre resurser kan vara naturen, djur och vänner. En person som vid rätt tillfälle bara är där, lyssnar, agerar eller fungerar som en förebild. Det kan också vara minnen av personer eller händelser som betytt mycket tidigare i livet. För mig har kroppskänsla varit avgörande för att känna mig levande.

Hur bygger du en resurs inom dig?

Att bygga sin egen trygghet handlar för många om att hitta till kroppskänslan och förmågan att känna förankring och närvaro i kroppen, via gravitationen och alla sinnen. Traumahealing finns som personligt guidad webbkurs, Inre Ledarskap.

Något att fundera över:

  • Stärk dina dagliga rutiner. (Det finns många inlägg här på bloggen om sunda dagliga rutiner)
  • Skriv ner allt det du har som ger dig en trygg rutin.
  • Starta med en daglig övning, rörelser och meditation, promenad eller annat som anpassas din dagsform men finns med dig varje dag.
  • Lär dig mer om hur du stärker och reparerar din gränssättning, så att du känner nyanser och kan ta sunda val, istället för att styras av dina stressreaktioner.
  • Lär mer om Psoas, de muskler som ger oss trygghet, intuition och en sund hållning. Det finns många anledningar till att se mer på vad du kan göra för att förstärka kroppskänslan så att du kan vara din egen trygga hjälte och samtidigt bygga sunda relationer till omgivningen.
  • Gör allt du kan för att etablera din förmåga att känna dig trygg och uppleva riktningarna.
  • Fundera på vad det är som lockar fram din nyfikenhet, där har du starten till din hälsoförändring.
  • Tänk på att stegen är små och ska vara så, för att undvika bakslag.
ayurvedisktvandrarhem (1)