Full frihet i Kroppen och klarhet i tankarna

De primitiva reflexerna måste vara integrerade för att vi ska kunna kontrollera kroppen fullt ut som en helhet.

Det är lätt att säga att vi inte har fallenhet för de områden som begränsas på grund av våra kvarvarande reflexer.  Hållning, medvetande, koncentration, koordination av syn eller andra funktioner, läsa, skriva, koordinera eller styra.

Med aktiva reflexer kan även aktiva idrottare eller yogisar uppleva vissa specifika begränsningar i kroppen, som stelhet/trötthet brist på närvarokänsla i vissa delar av kroppen.  Också vanligt är ett överslag, en överkänslighet från sinnet eller överrörlighet.  Det kan också röra sig om stresmönster som sätter ner förmågan att sortera eller filtrera information , eller ger en känslighet för beröring/ ljud/ ljus/balans.  Rytmen och repetitionen av den extakt rörelsen är det som ”smälter” eller integrerar reflexen.


Vad är det som hindrar reflexerna att fungerar som de ska?

Stress finns i många olika skepnader.  Om det inträffar något som får fostret att aktivera sin stressreflex under graviditet eller att det händer något vid förlossning eller under de första levnadsåren  t ex. förgiftning, sjukdom, stress, strålning, passivitet på grund av sittande i barnstol, gåstol eller bilstol  påverkas barnets utveckling.

Inverkan på fostrets utveckling kan även röra sig om omedvetenhet. Det mognads stadie som kvinnnan berfinner sig i andligt, fysiska och känslomässigt kommer att påverkar relationen till henne själv, till barnet och till barnets far.  I Ayurvedan finns mycket att lära om just relation och förberadande av sig själv inför uppgiften att ingå i en relation och skaffa barn.

Allt som händer kvinnan under graviditeten påverkar.  Finns amalgam och andra tungmetaller från vacciner i kroppen, finns stress, matintolerans och läckande tarm?  Sitter kvinnan med sin surfplatta mot sin mage och pratar i sin Iphone dagligen. Stress överförs till fostret.

För de små barnen kan det vanligtvis vara födoämnes allergier och överkänslighet i kombination med för kort inlärning eller så hoppas vissa steg över, då vissa går från ålande upp till stående, utan att krypa.

Ofta så är föräldrarna omedvetna om att barnen behöver gå igenom alla sina rörelser från liggande, till gungande, ålande, sittande och upp till stående för att utvecklas optimalt.  Många har bråttom med att få barnen upp på fötter.  När det blir för lite rörelser kan reflexerna inte integreras.  Det medför att kopplingar i nervsystemet aldrig blir gjorda och det hämmar kroppens sätt att fungera. Det är något som kan följa med upp i vuxenålder.

Inlärningen försvåras, då nervförbindelserna till de olika funktionerna i hjärnan inte är färdigutvecklade. Detta förekommer även på vuxna eftersom stress (känslomässig, mental eller fysisk) också kan utlösa dessa reflexer, lika väl som matintoleranser.

Somliga av oss har på grund av skador eller livsstil inte haft möjlighet att utveckla kroppen och frigöra sig från sina primitiva reflexer fullt ut.

WP_20140206_13_17_52_Pro

Integrering av primitiva reflexer

Själva metoden är en mjuk lätt behandling som göra vissa upprepade rörelser. Dessa specifika kroppsrörelser skapar nya förbindelser mellan de olika delarna i hjärnan och påverkar rörelseapparaten.

Det är aldrig för sent att lära känna sig själv bättre och skala bort resterna av de primitiva reflexerna för att få uppleva mer rörelseglädje och hälsa.

De reflexer vi bär på behöver kroppen kompensera. Det gör att kroppen behöver anstränga sig i onödan och kraften sinar. Dessa kompensationer skapar obalans och påverkar oss i dagliga livet. Därför händer det mycket i kroppen när väl de primitiva reflexerna släpper sitt grepp.

Vanliga reflexer som hindrar smidighet, spänst och styrsel sitter i händer, nacke, bröstrygg, ländrygg, höfter, fötter. De kan förekomma på en eller båda sidor.

Vill du testa och integrera dina reflexer, kontakta Mona: lycka@psoas.se