Vagusnerven och källan till inre trygghet

Vagusnerven är nyckeln till din förmåga att känna empati genom andra människors röster. Att kunna möta en blick som ger dig ett djupare lugn. Och att känna en tillhörighet baserad på trygghet.

Vagus ingår i de 12 kranialnerverna och börjar i från hjärnstammen. Vagus betyder vandraren på latin. Den här bunten av nervtrådar färdas ner från örat, längs sidan av halsen, över bröstet och vidare förgreningar till magen och mag-tarmkanalen via lungor, hjärta, mjälte, tarm, lever och njurar. Samtidigt samarbetar den med de andra kranialnerverna som är involverade i tal, ögonkontakt, ansiktsuttryck.

Vagus kommunicerar med kroppens organ, förser hjärnan med inre information och håller koll på vad som händer i den yttre omgivningen på ett undermedvetet plan. Det är vår magkänsla eller maghjärna. Det är huvudnerven för parasympatiska nervsystemet, ansvarig för att hålla igång matsmältningen och bromsa våra flykt och kamp reaktioner. Den viktiga länken för att å ena sidan uppleva rent välmående eller å andra sidan konservera livskraften under hot och fara, i ett så kallat fryst (hjälplöst) läge.

Kvaliteten på vår kommunikation med omvärlden sker genom förmågan till en medveten ögonkontakt, ett levande ansiktsuttryck, mjukt och tillmötesgående tal och förmågan att ta in ljud utan att nervsystemet ska registrera dessa som ett hot. Det indikerar en god Vagal ton. Med en god ton kan vi uppträda trygga och sansade. Men en låg ton tar stressmönstren över mycket snabbare, vilket i sin tur innebär att kroppen styrs av hjärnans primitivare delar vilket begränsar våra valmöjligheter, sättet att uppträda och kommunicera.

Tvåvägs kommunikation

Mimik, balans, hörsel, syn, tal regleras ifrån hjärnan, till skillnad från de nerver som utgår ifrån ryggraden som styr muskler i övriga delar av kroppen, ut i armar och ben. Vagusnerven har en tvåvägs- kommunikation. Den ser till att hjärnans funktioner kan påverka de inre organen och omvänt. Vagus är involverad i vår hjärt- och lung frekvens. Den styr hjärtats reglering, visar stressnivån inifrån i mimiken. Vid en god vaguston synliggörs våra inre känslomässiga tillstånd i våra ansikten och ger sitt uttryck i vår röst, förhoppningsvis även så att vi kan känna hur vårt ansiktsuttryck påverkar vår egen hjärt- och andningsfrekvens. 

Vår vagala ton påverkar förmågan att kommunicera, relatera och en hög ton kan minska inflammationer och låta dig nå återhämtning. 

 

Låg vagal ton:

  • svag hjärtcirkulation
  • minimalt eller förstelnat ansiktsuttryck
  • monoton röst
  • högkänslighet mot ljud
  • stelhet i nacken och psoas
  • nedsatt funktion i en eller flera organ
  • stelhet och inflammation i leder och muskler
  • stresskänslighet

Socialt engagemang

 

ÖverkänsligKommunikationen genom hjärtat och ansiktet är grunden till ett evolutionärt och betydelsefullt system som kallas för socialt engagemang. Här samarbetar människor och andra däggdjur för att bibehålla trygghet inom sociala grupperingar. Socialt engagemang baserat på en hög vagal ton innebär en snabb och effektiv reglering av vår oönskade stress. Alla har inte den nödvändiga kapaciteten.

Socialt engagemang skaffas inte via mobilen på sociala medier.

Mona berättar: För mig har de gröna ringarna varit till stor hjälp för att stärka min vagala ton: genom de ljudligt, vibrerande och rytmiska svängningarna.

Det sociala engagemangssystemet kopplas ur när något skett för snabbt, blivit för mycket eller hänt så plötsligt, när förmågan att orientera och senare söka trygghet aldrig hände naturligt. Det är ett tecken på att stressmönstren: kamp, flykt och frys har ett större inverkan på individen.

Med en låg vagal ton, där kroppen stängt ner i så kallat frysläge, istället för att pejla in trygghet i omgivningen, kan vi läsa ett uttryckslöst ansikte, höra hur talet utgår ifrån en låg/ monoton stämma och bli varse om uppleva i återkommande problem med nacke/axlar/psoas (gissningsvis även upprepade ögon/öron/näsa/hals problem hos barn där kranialnerverna påverkas.)

Att verkligen bli mött är viktigt för att utvecklas som människa. Ett barn vars föräldrar lever styrda av stressmönster upplever att ingen finns där och stänger ner i vad som kallas inlärd hjälplöshet. När den Vagala tonen sänks redan i tidigt ålder leder det ofta till betydande utvecklingstrauman, vilka senare i livet visas som syndrom, kronisk utmattning, överkänslighet och svårigheter att bilda sunda relationer. Förståelsen för en hög Vagus ton kan rädda relationer.