Det är inte i första hand samhällets skyldighet att förvalta det inre ledarskapet

Hälsa är nyckeln för att slippa vara utbränd, sjukskriven och misslyckad i jobb och relationer

Det finns inget viktigare än hälsan.  Det är grunden till att vi orkar leva och jobba.  Det är grunden till att vi kan njuta av relationer, hobbyer och upplevelser.  Hälsa har blivit ett ord som för många är synonymt med allt som är njutbart, allt som går att unna sig.  Och i oförmågan att välja det som lämpligast behövs, uppstår lidande på samma gång.  Vi lever i ett samhälle med välfärdsproblem.

meditera1

Att styra hälsan sker genom inre ledarskap. Svaret är för mig enkelt, eftersom jag flera gånger om tappat min förmåga att ta sunda val och vänd ditt fokus och se mig själv -i förhållande till vad som behövs, för att du ska orka leva ett lyckligare liv.

Fem viktiga faktorer för inre ledarskap:

  • Lär dig mer om dina stressmönster
  • Lär dig att ge kroppen återhämtning, så att du kan vila under sömnen
  • Lär dig träna så att kroppen orkar med pulshöjningar och behåller sin kondition
  • Lär dig hur du ska äta för att kroppen ska vara alert och stark
  • Lär dig att leva med sunda gränser, så att livet inte över belastas mentalt, fysiskt, känslomässigt eller ekonomiskt

Ser vi till dessa fem punkter så är det fasligt enkelt att se varför medborgarna i dagens samhälle lider.  Stress, utbrändhet, sjukdom, tidiga trauman som påverkar livsval, misslyckande i relationer och svårt att hitta vår plats i livet.

Inte verkar det underlätta att media skriver om hur tempot i samhället höjts.  Hur kraven på anställda ökar.  Feminister menar att det är samhället som saknar jämställdhet och det gör att kvinnorna mår dåligt.   Undersökningar visar att kvinnor inom vård och omsorg har det jobbigt med sjukskrivningar och stress Men män mår inte alltid bättre,  även om de inte alltid sjukskrivs – kanske har de ändå lite bättre känsla för att hålla på sina gränser för vad de klarar av?

Det är lite märkligt, vi vet ju att det finns mer tillgång på kunskap än någon gång tidigare, ändå går det fel.  Vad är det som får människan att inte själv förstå hur mycket denne orkar med?

Min skyldighet –att ta han om kroppen och hålla den i balans

gropen1

Det vi ser i samhället är väl ändå ett tecken på att män och kvinnor inte lärt sig ta hand om sig själva.  Att de flesta skaffar sig mer än vad de klarar av.  Många av de som tränar fokuserar på prestation och tränar för mycket  Även där ser vi brister i de fem grundläggande faktorerna för långvarig hälsa.

Jag tycker inte att det är egoistiskt att anpassa mitt liv efter min förmåga att orka med.
Är jag ensam om att se det som min skyldighet, att ta ansvar för mig själv först och främst? Om jag inte gör det, så finns där heller ingen annan som kommer att göra det åt mig.  Det innebär att jag inte lever som många andra, utan mycket enklare.

Fokusera på att skaffa mer kraft om du vill orka mer

Mina erfarenheter har gett mig insikt som jag har behövt använda mig av i min vardag för att fungera, för att inte förvärra min hälsa eller göra kroppen illa.  Min vänstra höft har nämligen en helt annat rörelsemönster än den högra.  Att träna och stretcha kroppen som om den vore symmetrisk skapar därför otrevliga bieffekter.  Väldigt få är i perfekt balans, somliga har lite längre dit.  Det är precis som i livet.

Det är en rikedom att ha kunskap som gör att jag faktiskt kan ta mitt ansvar.  Med hjälp av Ayurveda har jag lär mig att styra mitt liv med enkla praktiska kostråd och sunda dagliga rutiner.

  • Ta hand om din kropp och lär dig förstå din stress,  före du skaffar barn.  Se till att barnen inte föds in i din stress.
  • Ta hand om din kropp som om det vore ditt tempel.  Det gäller också efter du fått barn. Balansera ditt bäcken, ge dig själv möjlighet till återhämtning och balans.
  • Sunda dagliga rutiner, där träning, återhämtning och fasta måltider ingår.

Se fördelar med att ta hand om Dig

Jag törs nästa påstå att om alla kvinnor som fött barn, jobbar och sliter och sedan blir sjukskrivna hade känt till vad som behövs för att stärka sitt inre ledarskap så hade många av dagens problem kunnat undvikas.  När vi sätter andra i första rummet eller ignorerar egna behov, blir hälsan oundvikligen lidande i långa loppet.

Att ta på sig syrgasmasken, före vi hjälper andra är något vi får höra många gånger.  Men få verkar har förstått betydelsen.  Det är så trist att läsa om hur vi i dag lever i ett destruktivt tankemönster, med välfärdssjukdomar som följd.