Binjurarna och återhämtning

Binjurarna är två druvstora körtlar som sitter på toppen av njurarna. Dessa hjälper kroppen att hantera stress och finns för vår överlevnad.

Binjurarna får sin maximala återhämtning mellan 22-02.  Därför är det viktigt att du lär kroppen att ladda ur sin stress, så att sömnen blir till vila och återhämtning.  En stressad kropp, där adrenalinet rusar,  stressar också i sömnen.

Tips för bättre vila:  Minska på elektrobelastning genom strålning, stäng av wifi och sätt mobiler på flygplansläge.

Binjurarna är inbäddade i en fettkapsel som också omger njurarna. Varje binjure består av en yttre bark och en inre märg.  Dessa med olika funktioner.  

Märgen, balanserar det sympatiska nervsystemet genom utsöndring och reglering av de två hormonerna adrenalin och noradrenalin, som är ansvariga för stressmönstret kamp eller flykt.  Något du kanske känner igen som en adrenalinkick.

Barken, som är 80 procent av binjuren, producerar mer än 50 olika typer av hormoner.  Här bildas kortisol, som bland annat reglerar omsättningen av socker, fett och protein i kroppen.  Kortisol hämmar också inflammationer och allergier.  När kortisolet sänks, kan kroppen inte längre hantera stress.  Det är vad som händer vid binjureutmattning.

Aldosteron, reglerar den känsliga balansen av mineraler i cellen, främst natrium och kalium.  Det reglerar vårt blodtryck och vätska i kroppen.  Stress ökar frisättningen av aldosteron och påverkar salt/kalium/magnesium balansen, i utmattningens tidiga skede.

Magnesium är involverad i över 300 föreningar i kroppen.  När kroppen saknar magnesium, kommer det lider av en mängd olika patologiska tillstånd, såsom oregelbunden hjärtrytm.

Binjurebarken ansvarar också för att producera könshormoner, även i små mängder.  Med undantag från DHEA , som är en svag androgen hormon som produceras i stora mängder hos båda könen.  DHEA tillsammans med testosteron och östrogen, är gjorda av pregnenolon.

Pregnenolon
leder till produktion av progesteron och är ett av de mellanliggande stegen i framställningen av kortisol.  Pregnenolon är därför en av den viktigaste hormon som produceras.  Långvariga brister av pregnenolon, som finns under binjuretrötthet, leder till en minskning av både kortisol och aldosteron.

Att dagligen äta något som kroppen inte kan bryta ner är en stor stressfaktor som påverkar dina binjurar.

Det är därför extra viktigt att äta en kost som ger kroppen kraft, fri från vete, gluten och mjölk eftersom det är de främsta källorna till ökad stress i tarmen.

 

Steg 1:  Lär dig återhämtning för att kunna reglera din stress. Genom återhämtning i dina höftböjare bryter du dina stressmönster.

Steg 2:  Ät det kroppen klarar av att bryta ner. Vid utmattning är kosten ännu viktigare. Hjälp dig själv att optimera matsmältningen.

Steg 3:  Se till att kroppen får de tillskott som behövs, varken mer eller mindre.