Trygghet, helhet och livskraft – behöver inte vara dina brister

Stress är något som alla berörs av. Trauma är något som dom flesta erfar under sin livstid. Vissa går igenom sina trauman och stärks av dem.  Andra lever vidare styrd av sina stressmönster.

Jag jobbar med Somatic Experiencing®, en kroppsbaserad traumametod som är effektiv vid olika sorter stress, där du lär dig integrera upplevelsen av nuet.

  • Känna trygghet
  • Se helhet
  • Hitta kraft att söka och leva vidare
  • Utvecklas som individ utan att vara styrd av stressmönster

    Relativt få känner till metoden som idag finns världen över skriver jag här för att ge en införing.

Fortsätt inte leva med det som varit, lär dig omförhandla, förvandla

Det är inte händelsen i sig som orsakar ditt trauma, utan den överväldigande reaktionen som orsakar en obalans i ditt nervsystem. Det är inte själva historien som vi arbetar med utan kroppsminnet och de kvarblivna reaktionerna. Därför behöver du inte berätta om vad som hänt, det går att jobba med kroppen ändå.

Ett avbrott i livsrytmen

Även om teknologin har gått framåt så fungerar nervsystemet fortfarande som det gjort sedan urminnes tider.  När du utsätts för stark stress så mister du kopplingen till den logiska delen av hjärnan och de primitiva överlevnadsmönstren tar över.

Om hotet är för större än vår individuella kapacitet att hantera dessa svängningar i nervsystemet,  det vill säga att vi inte har tillgång till dessa försvarsreaktionerna,  att fightas eller fly undan, så kvarstår enbart ett alternativ. Det allra tidigaste mönstret som är att stelna till, att frysa. Detta mönster utvecklades i fosterstadiet, före vi utvecklat armar och ben.

Peter Levine som utvecklat S.E upptäckte att trauma är att fastna i det icke viljestyrda överlevnads- mönstret som kallas för freeze eller frys.

Så när vi upplever något som går för fort, blir för mycket eller sker för plötsligt så reagerar kroppen med att hamna i frysläge, liksom spela död inför omgivningen.  Allt för att vi, liksom djuren, ska vara oattraktiva som byten.

Frys är ett läge där kroppen konserverar all energi, överlevnadskrafter, rädslor, oro, allt lagras. Ett pausläge där matsmältning, cirkulation, andning, metabolism går på sparlåga. Här saknar vi kontakt med våra känslor, med vad som vore förnuftigt och förmågan att se livet i sin helhet.

Ifall vi har möjlighet att gå vidare från hotet och komma ur frysläget så reagerar kroppen med att skaka och darra. Om inte, så lever kroppen fortfarande som om hotet fortsatt var där.

Att gå vidare

För att ta del av livet, uppleva en personlig utveckling och känna oss delaktiga i ett socialt engagemang så behöver vi släppa upp den energi som finns under det frysta, komma i kontakt med vår lagrade stress.

Somatic Experiencing® jobbar med att

  • släppa på den lagrade energin
  • stänga av larmet om hot som orsakar oönskad stress och begränsningar i vardagen
  • utbilda genom en blandning av teori för dig som behöver lära mer om hur du fungerar med dina stressmönster
  • behandling och integrering

 

Stöpta i våra stressreaktioner

Vi människor som utsatts för chock eller traumatiska händelser fastnar i de rörelsemönster som kroppen hade velat göra i situationen. Och agerar sedan därefter, hjälplös, fightas eller flyr.

Instinkten att ta emot sig i en fallolycka är något som vanligtvis inte får fullföras då händelsen går för fort, blir för mycket eller sker för plötsligt. Den instinktiva impulsen ligger kvar i chockläget. Det tillbakahållna rörelsemönstret blir ett tillstånd som råder.

I Somatic Experience arbetar man aktivt med att uttrycka de rörelsemönstren, och tina upp dem ur sitt frysta chockläge. Låta kroppen få fullföra sitt naturliga rörelsemönster. Så att nervsystemet kan återgå till sin normala pendling mellan aktivitet och vila.

Olika kategorier av trauma

Chock trauma, utvecklingstrauma, komplexa trauma

Det finns många typer av trauma och alla har samma utvecklings mönster, baserat på nervsystemets reaktioner.  Det är dock olika känslighetsgrad, för många är det en längre process att bearbeta sin trauma och ändra sina mönster.

Den som varit med om ett övergrepp eller ett fall eller en operation eller bilolycka , kan ha fastnat i sitt frysläge och då omedvetet hämma vissa naturliga kroppsrörelser, andningen och sina naturliga reaktioner och uttryck.

Vanligtvis så blir dessa personer känsliga för en eller flera sinnesintryck.  Stresstoleransen är låg. Målet med sessionerna är att återställa reaktionsförmågan till ett läge där vardagshändelser inte längre triggar och livet upplevs tryggare.

Pendulering

Det är en term som används i S.E för att beskriva den naturliga svängningen mellan nervsystemets två motsatta krafter, sammandragning och expansion. För att kunna hjälpa klienter till en känsla av flöde i sin egen livsenergi.  Med mål att lösa upp de fysiska och mentala svårigheterna som traumat har orsakat.

Resurser

Allt som hjälper klientens autonoma nervsystem att återvända till ett reglerat läge där trygghet råder.  Det kan vara ett minne,  en fysisk sak som hjälper till att förankra personen till här och nu eller redskap som hjälper kroppen att förhålla sig till närvaro istället för lagrad stress. Vid aktivering så används urladdning av stressen för att åter går till ett reglerat tillstånd.  Urladdning av stress tar sig ofta uttryck som tårar, värme, rörelser, andning eller andra reaktioner som kommer ifrån nervsystemet, på vägen tillbaka till sitt normala läge, där en naturlig pendling är möjlig.  Intentionen är att klienten själv lär sig vad självreglering är och innebär.

Titrering

Det är ett sätt att sakta förlösa lagrad energi. Det handlar om att jobba i rytm, när du kan uppleva vågorna av inre sensationer, så som sammandragning/expansion, glädje/smärta, värme/kyla på en nivå som är hanterbar. Den här repetitiva och rytmiska processen hjälper dig att utveckla en större kapacitet för att hantera din stress och behålla känslan av närvaro.

Video: Peter Levine om Trauma, fryst energi och reaktioner och hur titrering fungerar.

Bottom up

S. E är en metod som fokuserar på bottom up – kroppen först och huvudet sen. Här ser vi på sensationer som ligger under våra känslor och plockar fram de mönster som följer med dessa känslor.

Utvecklingstrauma

Det finns vad jag vet ingen diagnos med det namnet. I S.E så refererar vi till olika variationer av psykologisk skada som skett i barnets utveckling när barnet har otillräcklig eller icke tillfredsställande uppmärksamhet från sina förändrar. Allt för många av oss hamnar i denna kategorin utan att själva förstå att vi behöver hjälp att lära oss reglera nervsystemet och öka vår stresstolerans för att orka fungera som ansvarsfulla vuxna.

Vill du prova på eller veta mer? Kontakta Mona