LIVSPUSSLET MED SKÖRA BITAR OCH HÅL

När det är svårt att få dagen att gå ihop, kanske det också finns vissa svårigheter att hålla på dina sunda gränser. När orken inte räcker till, kanske det handlar om att ditt fokus är för svagt eller att du är orealistisk.
När du inte klarar av att ta sunda val, kanske det handlar om att du varken ser eller känner vad som är sunt för dig för att du lever styrd av trauma med en aktiv frysreaktion som hindrar dig från att uppleva ditt inre ledarskap.

Trauma är vad som hindrar oss från att uppleva självkärlek och självmedkänsla. Att jobba med sina trauman innebär att nå själva innebörden av orden, annars förblir det bara ord. Och i bästa fall en handling som är styrd av din flyktreaktion, din flykt från dig själv.

Det är så lätt att svänga sig med fina ord, uppmaningar om att ”tänk så här”, ”gör dig lycklig”. Det är så svårt att få de som verkligen behöver göra fundamentala ändringar att se hur vi inte kan hoppa över steg i vår egen utvecklingstrappa och tro att vi genom andra kan få våra egna grundbehov tillfredsställda. Som vuxen ska vi lära oss att hitta oss själva, om och om igen.

Att jobba med sig själv på en traumanivå innebär att vara modig nog att vänta till den stund vi kan se det som varit osynligt, känna den värme som fattats oss, uppleva de gränser som ger oss skydd och finns kraften att orka agera, kunna välja och se våra egna framtidsutsikter med klarhet.

Det är en process som innebär att lära ett nytt språk, se nya beteenden, tänka andra tankar och uppleva en annan mening med livets innehåll – allt genom vad det är du tolkar och upplever inne i kroppen, just nu.

Kom ihåg, att det är nu det djupare arbetet börjar. Det är nu du ska ha förmåga att värdesätta dessa förändringar, som också kostar tid, engagemang och pengar.

 

Behandling och session med Mona, Torsdagar & Fredagar på Åsögatan 155, Södermalm i Stockholm. Boka.