GRUNDKÄNSLOR

I Somatic Experiencing så jobbar vi på en personlig nivå med kraften i våra grundkänslor. Här får du allt eftersom bekanta dig med dina känslor. Är det någon känsla som ofta dyker upp, eller någon som du sällan eller aldrig kommer i kontakt med?

Äckel/avsmak

Impuls att agera: kväljningar, spotta ut, kräkas.
Känslans funktion: Skydda sig från att få i sig något farligt.

Avsky/förakt

Impuls att agera: Få bort, dra sig undan från det som väcker känslan.
Känslans funktion: Skydda oss från något som kan skada.

Förvåning/överraskad

Impuls att agera: Stanna upp, tänka efter.
Känslans funktion: Stanna upp, ompröva, omvärdera.

Glädje/kärlek

Impuls att agera: Hålla kvar, fortsätta aktiviteten.
Känslans funktion: Öka det behagliga som ger glädje, vaken alerthet, välbefinnande.

Ilska

Impuls att agera: Attackera verbalt eller fysiskt, försvara.
Känslans funktion: Försvara sig fysiskt och känslomässigt, hindra andra från att attackera mig.

Ledsen/sorg

Impuls att agera: Dra sig undan, gråta, bli passiv, stänga av, grubbla.
Känslans funktion: Skapa eftertanke, bevara det värdefulla.

Nyfikenhet/intresse

Impuls att agera: Närma sig, undersöka, pröva.
Känslans funktion: Närma sig, undersöka något som väcker intresse/känns viktigt/ger välbehag.

Rädsla/oro

Impuls att agera: Undvika, fly undan, söka hjälp, bli passiv.
Känslans funktion: Undvika faror/skador, söka skydd.

Skam

Impuls att agera: Fryser handling, avbryta det man gör, gömma sig, gå undan.
Känslans funktion: Följa normer/regler, stoppa negativa beteenden.