Välkommen

Personlig guidning – personlig session 

Psoasmusklerna är en del av vad som bidrar till samspelet i kroppen


Utifrån nervsystemets impulser och svar på trygghet, hot eller fara reagerar psoasmusklerna, dina innersta kärnmuskler, din core. Tillsammans med händer, fotsulor, inneröron, ögon och nacke kan vi återställa kroppskänslan lita på gravitation genom balanssinnet och kommunikation genom alla våra sinnen. 

De personliga sessionerna innehåller reglerande uppmärksamhetsövningar för alla sinnen samt stabiliserande och frigörnade sittande eller liggande övningar riktade mot överlevnadsreaktionerna (frys och moro (överkänslighets) reflexen samt flykt/kamp/undandragande/medberoende.


Boka

 

Utmattad, stressad, sömnproblem, trasiga relationer, dragning mot ensamhet?  

Traumahealing – ny kroppskänsla och sunda gränser.

Det finns många uttryck för stress lagrad i kroppen. Somliga av oss bär med oss en last som är onödigt tung redan ifrån en tidig ålder. Det är aldrig försent att ändra förutsättningarna. 
Lär dig mer om hur du bearbetar överlevnads-reaktionerna, hittar nya resurser, bearbetar tidigt lagrade kroppsminnen som påverkar synen på omvärlden. Det här handlar om integrerering; att utveckla resiliens och möjligheter att uppleva trygghet inifrån som gör att kroppen slipper reagera triggas och reagerar på tidigare lagrade händelser.

Boka 

 

Nyfiken på att stärka det som blivit svagt? Mod att söka den trygghet du aldrig funnit!

Du väljer Online sessioner eller personliga sessioner eller personlig retreat.  
Ta kontakt. 

Personlig guidning – när du söker hjälp genom de mönster och reaktioner som du inte haft möjlighet att komma igenom i en tidig ålder eller om du känner att livet stannat upp på grund av en eller flera händelser i vuxen ålder. 

 

Stresshantering på djupet 

Din guide mot klarhet och livsenergi

Sessioner för guida dig till nya valmöjligheter. Din inre trygghet är målet.

Här lär du mer om Inre ledarskap med sunda gränser och hur du kan bearbeta kroppens automatiska reaktioner som träder in vid reaktioner på upplevd fara.

Mona Nygren arbetar med tre traumametoder och motorisk utveckling samt har en Ayurvedisk grundsyn. Allt detta ingår Traumahealing eller Inre Ledarskap som det också kallas när vi jobbar med att förstärka självreglering och impulskontroll.

 

Somatic Experiencing®

Det här är för dig som söker mer av dig själv genom annat än samtal och kognitiv terapi. Kroppsterapi med kunskap om hur nervsystemet och hjärnan fungerar, där du bearbetar dina händelser.

Övningar för att installera trygghet, jobba med dina stressreaktioner och stärka ditt inre ledarskap genom kroppens egen rytm och uttryck, resurser och förmåga att knyta an och relatera.

Dessa sessioner handlar vare sig om att återställa minnen eller ändra tankar eller ta fram övertygelser om hur vi känner. Det handlar om att se på de drivande reaktionsmönster som ligger under dina känslor och att avslöja dina vanliga beteendemönster som hindrar dig från att lära av erfarenheter, vara kreativ och tryggt förankrad i närvaron.

I Somatic Experiencing® är det inte den traumatiska händelsen som orsakade traumat, utan den reaktion som blivit för mycket, skett för snabbt eller plötsligt för kroppen att bearbeta. Dess icke viljestyrda reaktioner hindrar ett flow med sund närvarokänsla och ökar upplevelsen  av en stresskänslighet utöver ditt normala. Det upplevda hotet som finns kvar inom dig är orsaken ett obalanserat nervsystem. Målet är att hjälpa dig att komma åt händelsens kroppsminne, inte historien via orden. Därför behövs inte din historia om vad som hände om du inte vill berätta. Soma Embodiment ® är min fördjupnings utbildning för att guida dig mot en starkare Vagus och självreglering i S.E.


BRMT ®- Rytmisk rörelseträning
 

Psykiatern Harald Blomberg har utvecklat en metod som hjälper såväl unga som vuxna. Här ser vi på kroppens förmåga att hitta sin rytm och riktningar som ett stöd för säkerhet och trygghet. Den här metoden utgår ifrån spädbarnets motoriska utveckling och de primitiva reflexerna som hämmar kroppens motorik, stresstolerans och inlärningsförmåga hos såväg unga som gamla. Den här typen av integrering skapar en högfungerande och stresstålig människa. De rörelser vi aldrig gjorde som barn och de låsningar som kommit tillbaka i vuxen ålder hämmar oss.
Det är aldrig försent till en konstruktiv förändring och lycklig barndom.

 

SOMA Embodiment®

När du vill vända uppmärksamheten till din somatiska sida, utveckla det inre ögat, gå mot din inre rytm och öka din stabilitet i den inre miljön för att känna livets mening. Balansen mellan att ta och ge, uppleva känslomässig stabilitet. Först när vi kan ta in omvärlden utan att kroppen känner sig hotad utvecklas vår perception.

Som stresskänslig så är det vanligare att leva i immobilisering (frys) eller mobilisering (fight/flight) än att uppleva en trygg gemenskap baserad på social kommunikation eller socialt engagemang, vilket kan kännas helt fel och främmande till en början. Här ligger fokus på att främja ventrala vagus och koppla till genom haptiska förmågan: Att se och bli sedd; att känna och bli berörd;. att höra och bli hörd. Detta är en påbyggnads utbildning på Somatic Experiencing som bygger på hapticitet och socialt engagemang.


Compassionate Inquiry®

En psykoterapeutisk modell som utvecklats av Dr. Gabor Maté som hjälper dig att se på vad som hindrar dig från att uppleva närvaro, tillit och trygghet i vardagen. Med hjälp av ordlösa minnen och kroppstillstånd som både språket och orden och avslöjar och försöker dölja. Här kan du som klient lära dig känna undermedvetna kopplingar som styr dig och hur du kan fria dig från dessa. Lär dig se vad det är du intalar dig i ditt undermedvetna och se på möjligheten att släppa på detta i en samtalsfrom som inkluderar kroppens uttryck och dina känslor. 

 

Läs mer om priser och boka din tid här. Läs om webbkurs.

 


Gruppträff drop in måndagar 20:00 startar 13/9   
Läs om”Här & Just Nu” gruppträffen på Zoom.
Boka

 

Smovey är ringarna som används av många inom Somatic Experiencing. Dessa har varit till en stor hjälp för att väcka mina (Monas) innersta coremuskler, ge mig balans och rytm i min egen traumahantering. Dessa används över hela världen.